Kurskommittén

Kommittén består av yrkesverksamma personer inom vårt system som brinner för en nationell kunskapshöjning inom innovationsstödssystemet. Deras roll är att planera och i vissa fall utföra de kurser som SNITTS erbjuder. Kursutbudet styrs av medlemmarnas input och önskemål om kompetensutveckling. Har du förslag på kommande kurser? Maila kurs@snitts.se

Fredrik Edman

Sammankallande

Affärsrådgivare och Immaterialrättsexpert, Lunds universitet


Åsa Allard

Medlem

Innovationsrådgivare, verksamhetsledare Social Impact Lab, Örebro universitet Enterprise AB 


Johan Blaus

Medlem

Director Strategic Partnerships på Kungliga tekniska högskolan  


Mathias Gaunitz

Medlem

Innovationsrådgivare, Chalmers 


Petra Norling

Medlem

Community Manager Samverket


Anna Ragén

Medlem, SNITTS representant i ATTP Review committee

VD Örebro universitet Holding AB


Cyril Stahl

Medlem

Innovationsrådgivare, Göteborgs universitet


Christin Wendel

Medlem

Strateg, Patent- och registreringsverket 


Hanna Wiljebrand

Medlem

Program Manager STEP, Project Manager SIA


Konferenskommittén

Kommittén består av medlemmar med ett brett nätverk och god förmåga att fånga upp trender och intresseområden i vår bransch, både nationellt och internationellt. Deras roll är att planera och praktiskt sammanställa programmet för årskonferensen Innovation by Collaboration. 

Charlotte Emlind Vahul

Sammankallande

Head of Business Coaching at Chalmers Ventures 


Hillevi Englund

Medlem

Affärsrådgivare, Uppsala universitet Innovation


Staffan Enting

Medlem

VD Högskolan i Halmstad Innovation AB, VD Högskolan i Halmstads Utvecklingsaktiebolag (HHUAB), Innovationsrådgivare 


Anna Marklund

Medlem

Projektledare, Samverkan och Innovation vid Luleå tekniska universitet


Lotta Orban

Medlem

Projektledare med inriktning mot kommunikation,
Mötesplats Social Innovation,
vid Malmö universitet


Jan Sandred

Medlem

Program Manager, Vinnova


Jonas Rimbäck

Medlem

Innovationsrådgivare, Göteborgs universitet


Karolina Rosdahl

Medlem

Innovationsrådgivare, Mittuniversitetet


Omvärldsbevakningskommittén

Kommittén representerar olika delar av innovationssystemet, mestadels nationellt men även internationellt, och fungerar som våra linser ut i olika segment. Gruppen bistår SNITTS organisation med input kring aktuella ämnen och att vara öronen utåt för trender och vad som är på gång; ta pulsen på vår omvärld.

Se samtliga referat från vår omvärldsbevakningskommitté här

Karin Ackerholm

Sammankallande

Innovationsrådgivare, Linköpings universitet


Robert Brummer

Medlem

Vicerektor, Örebro universitet
Sv. representant i EUA


Mattias Dyrvik

Medlem

Samverkanskoordinator, Örebro universitet
Styrelseledamot, Unilink


Staffan Enting

Medlem

VD Högskolan i Halmstad Innovation AB, VD Högskolan i Halmstads Utvecklingsaktiebolag (HHUAB), InnovationsrådgivareMaria Hagardt

Medlem

Internationell samordnare/ Verksamhetsutvecklare, Vetenskap & Allmänhet 


Camilla Johansson 

Medlem

Gruppchef/Projektledare, Chalmers Industriteknik


Johan Müllern-Aspegren

Medlem

Emerging Tech Innovation Leader, AIE Capgemini


Alexandra Patriksson

Medlem

Projektkoordinator vid Testa Center, Norge


Maria Saker

Medlem

Projektledare, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Entreprenörskapsakademien 


Jan Sandred

Medlem

Programme Director, Vinnova


Hanna Sigsjö

Medlem

Affärsutvecklare, Rädda Barnen


Christin Wendel

Medlem

Strateg, Patent- och registreringsverket


Fredrik Östlin

Medlem

Innovationsrådgivare, Karlstads universitet /Innovationskontoret Fyrklövern