Kurskommittén

Kommittén består av yrkesverksamma personer inom vårt system som brinner för en nationell kunskapshöjning inom innovationsstödssystemet. Deras roll är att planera och i vissa fall utföra de kurser som SNITTS erbjuder. Kursutbudet styrs av medlemmarnas input och önskemål om kompetensutveckling. Har du förslag på kommande kurser? Maila kurs@snitts.se

Fredrik Edman

Sammankallande

Affärsrådgivare och Immaterialrättsexpert, Lunds universitet


Petter B. Forsberg

Medlem

Collaboration manager, UU Innovation Partnership Office, Uppsala University


Johan Blaus

Medlem

Director Strategic Partnerships på Kungliga tekniska högskolan  


Staffan Enting

Medlem

VD Högskolan i Halmstad Innovation AB, VD Högskolan i Halmstads Utvecklingsaktiebolag (HHUAB), Innovationsrådgivare  


Mathias Gaunitz

Medlem

Innovationsrådgivare, Chalmers 


Daniel Hoffman

Medlem

Senior innovations- och affärsrådgivare, Umeå universitet Holding AB


Marie Jönsson

Medlem

Innovationsrådgivare, Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs universitet


Anna Ragén

Medlem, SNITTS representant i ATTP Review committee

VD Örebro universitet Holding AB


Christin Wendel

Medlem

Strateg, Patent- och registreringsverket 


Hanna Wiljebrand

Medlem

Program Manager STEP, Project Manager SIA


Konferenskommittén

Kommittén består av medlemmar med ett brett nätverk och god förmåga att fånga upp trender och intresseområden i vår bransch, både nationellt och internationellt. Deras roll är att planera och praktiskt sammanställa programmet för årskonferensen Innovation by Collaboration. 

X

Emilie Lidgard

Sammankallande

Koordinator Samverkan och Innovation, Utbildnings och Forskningsavdelningen på Kungliga musikhögskolan


Hillevi Englund

Medlem

Affärsrådgivare, Uppsala universitet Innovation


Staffan Enting

Medlem

VD Högskolan i Halmstad Innovation AB, VD Högskolan i Halmstads Utvecklingsaktiebolag (HHUAB), Innovationsrådgivare 


Anna Marklund

Medlem

Projektledare, Samverkan och Innovation vid Luleå tekniska universitet


Lotta Orban

Medlem

Projektledare med inriktning mot kommunikation,
Mötesplats Social Innovation,
vid Malmö universitet


Jan Sandred

Medlem

Program Manager, Vinnova


Jonas Rimbäck

Medlem

Innovationsrådgivare, Göteborgs universitet


Karolina Rosdahl

Medlem

Innovationsrådgivare, Mittuniversitetet


Omvärldsbevakningskommittén

Kommittén representerar olika delar av innovationssystemet och fungerar som våra linser ut i olika segment. Gruppen bistår SNITTS organisation med input kring aktuella ämnen och att vara öronen utåt för trender och vad som är på gång; ta pulsen på vår omvärld.

Arbetet i kommittén ger inspel till hela SNITTS verksamhet och kan ge inspel till samtliga aktiviteter som SNITTS arrangerar.

Se samtliga referat från vår omvärldsbevakningskommitté här

X

Jenny Nordquist

Sammankallande

Chef för UU Samverkan,
Uppsala universitets innovationskontor 


Karin Ackerholm

Medlem

Innovationsrådgivare, Linköpings universitet


Lisa Almesjö

Medlem

Programmes Director, Mistra 


Richard Andersson

Medlem

Utvecklingsledare Gröna Näringar, Skara Kommun


Robert Brummer

Medlem

Vicerektor, Örebro universitet
Sv. representant i EUA


Mattias Dyrvik

Medlem

Samverkanskoordinator, Örebro universitet
Styrelseledamot, Unilink


Staffan Enting

Medlem

VD Högskolan i Halmstad Innovation AB, VD Högskolan i Halmstads Utvecklingsaktiebolag (HHUAB), InnovationsrådgivareMaria Hagardt

Medlem

Internationell samordnare/ Verksamhetsutvecklare, Vetenskap & Allmänhet 


Camilla Johansson 

Medlem

Gruppchef/Projektledare, Chalmers Industriteknik


Bo Norrman

Medlem

Dr Med Sci,  Innovationsrådgivare, Chalmers Innovationskontor Alexandra Patriksson

Medlem

Science Relations Manager, Testa Center, Uppsala


Henric Rhedin

Medlem

Director External Research & Exploration Coordination, Volvo Car Corporation


Maria Saker

Medlem

Projektledare, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Entreprenörskapsakademien 


Jan Sandred

Medlem

Programme Director, Vinnova


Hanna Sigsjö

Medlem

Affärsutvecklare, Rädda Barnen


Christin Wendel

Medlem

Strateg, Patent- och registreringsverket


Fredrik Östlin

Medlem

Innovationsrådgivare, Karlstads universitet /Innovationskontoret Fyrklövern