Bidra till SISPs arbete: Utveckla hållbara arbetssätt för inkubatorer och Science Parks

Brinner du för hållbarhet, startups och för att göra verkstad? Då behöver SISP din hjälp!

 

Utveckla arbetssätt kring hållbarhet i inkubatorer och science parks (Läs mer och anmäl dig här)

 

I ett Vinnova-finansierat utvecklingsprojekt arbetar Dalarna Science Park, Innovatum, KTH Innovation, Movexum, Lead och SISP med startups hållbarhetsfrågor. I arbetspaketet är fokus att sammanhållen metodik för att stötta startups i att utveckla hållbara affärsmodeller. Projektet är finansierat av Vinnova som utvecklingsprojekt utifrån den förstudie som kartlagt behoven inom hållbarhetsområdet som innovationskontor, inkubatorer och science parks har.

 

Ett behov som utvecklingsprojektet adresserar är sammanhållet sätt att tillgängliggöra de hållbarhetsverktyg, -metoder och -KPI:er som är relevanta för startupbolag i sin idéresa – från formering vidare till problem solution fit, till product market fit, efficiency och scale. Den sammanhängande metodik som vi vill utveckla tillsammans syftar till att göra det enkelt och effektivt för affärsutvecklare i landets innovationsmiljöer att hantera startupbolagets hållbarhetsarbete – utan att vara styrande, utan mer guidande och idégivande.

Vid sidan av de erfarna personer som redan engagerat sig som projektparter, behöver vi nu fler kompetenta krafter för att tillsammans göra ett grundarbete i workshopform under våren.

 

Det vi nu söker är dig som

  • Arbetar med (blivande) innovativa startups i någon av landets innovationskontor, inkubatorer, science parks, vinnväxtmiljöer, kluster eller motsvarande
  • Har djup kunskap inom hållbarhetsområdet, lean startupmetodik och Innovation Readiness Level-ramverket
  • Har praktisk erfarenhet av att bidra till att göra hållbarhet till en konkurrensfördel för innovativa startupbolag
  • Har intresse av att bidra med dina erfarenheter i utvecklingen av ett gemensamt strukturkapital
  • Är ödmjuk inför det faktum att det inte finns ett rätt sätt att göra detta på och att du ser olikheter i samarbete som en styrka. 
UU Innovation söker patentingenjör