Karlstad universitet söker innovationsrådgivare

Sista ansökningsdag: 2023-03-14
Läs mer och ansök här

Beskrivning

Grants and Innovation Office, GIO, är en avdelning inom de centrala stödfunktionerna på Karlstads universitet med uppdrag att bidra till utvecklingen av forsknings- och innovationsverksamheten på Kau genom att erbjuda professionellt stöd till forskare avseende strategisk utveckling av sin forskning, kvalitetsarbete, kompetensutveckling, forskningsfinansiering samt innovation och nyttiggörande av forskning.

GIO består av forsknings- och innovationsrådgivare samt finansiella- och administrativa stödfunktioner som stödjer forskare och forskningsmiljöer i deras utveckling, både individuellt och som forskargrupp. Vårt förhållningssätt baseras på att forskning och nyttiggörande av den kunskap och de forskningsresultat det leder till är länkat, och därmed en naturligt integrerad del i starka och attraktiva forskningsmiljöer.

GIO fungerar även som ett stöd till universitetsledningen vad gäller den strategiska utvecklingen av lärosätets forsknings- och innovationsverksamhet. Utöver stödet vi ger till forskare, forskningsmiljöer och universitetets ledning, stöttar GIO även studenter i utveckling av deras innovativa idéer.

GIO är en av de drivande aktörerna i det regionala forsknings- och innovationsstödsystemet samt stödjer forskare och forskningsmiljöer i etablering av nationella och internationella nätverk.

Att arbeta inom Grants and Innovation Office upplevs som inspirerande och utvecklande och du får möjlighet att bidra till en uppskattad service och expertkunskap till verksamheterna på Karlstads universitet.

Som en del av Grants and Innovation Office kommer du att bidra till både GIOs utveckling och till utvecklingen av Karlstad universitets forsknings- och innovationsverksamhet.

Mer information om Grants and Innovation Office finns på: kau.se/gio


Arbetsuppgifter

Som innovationsrådgivare kommer du bland annat att:

  • Söka och identifiera kunskapsbaserade idéer och resultat från forskningen inom Karlstads universitet som kan leda till nytta utanför akademin och/eller till nya forskningsprojekt.
  • Utveckla och ansvara för aktiviteter som ger möjligheter till nyttiggörandet av forskningsresultat.
  • Ge stöd till forskare och studenter som inkluderar både coachning runt själva idén men även av idébäraren samt ge stöd avseende hantering av de intellektuella tillgångar som ligger till grund för en idé och innovation.
  • Förvalta och utveckla nätverk och samarbeten med olika aktörer som bidrar till forskningens utveckling och dess nyttiggörande. Exempel på dessa är forsknings- och innovationsfinansiärer (regionala, nationella och internationella), offentliga organisationer, företag samt övriga aktörer i både det regionala och i de nationella samt de internationella innovationssystemen.
  • Anordna inspirations- och kunskapshöjande aktiviteter för forskare som bidrar till att utveckla kulturen avseende innovation och nyttiggörande på Kau.

Läs mer och ansök här


Spaning från SNITTS Omvärldsbevakningskommitté: Vad händer inom vårt område utifrån en politisk lins?