The Yes Way fyller 5 år och lanserar nu sitt 5:e utvecklingsprogram!

Nu är ansökningsperioden öppen för det femte utvecklingsprogrammet, som äger rum under 2023–2024. Under programmet kommer sex nordiska aktörer inom företags- och innovationsfrämjandet få chansen att utveckla sitt arbete med jämställdhet, mångfald och inkludering.

Utvecklingsprogrammet genomförs under perioden 8 maj 2023 – 15 juni 2024, ansökan är öppen fram till 15 mars 2023. Programmet skräddarsys utifrån respektive organisations utgångsläge och mål, och deltagare får tillgång till både standardiserat och specialanpassat material som The Yes Way tillhandahåller.

Dessutom ingår:

  • individuell kartläggning och rådgivning 
  • analys, handlingsplan och rekommendationer
  • kunskapsinsatser för samtlig personal i verksamheten

Målet är att samtliga deltagande organisationer ska få ett förbättrat och utvecklat JMI-arbete på plats, samt konkreta metoder och verktyg att arbeta långsiktigt med. Programaktiviteterna över året sker digitalt och de tematiska träffarna sker både fysiskt och digitalt löpande under programmet.

Efter avslutat deltagande erbjuds samtliga organisationer möjlighet att ansluta till nystartade The Yes Way Alumni – för organisationer som deltagit i The Yes Ways program eller andra insatser. Alumniprogrammet bidrar till fortsatt utveckling och långsiktigt lärande tillsammans med andra innovations- och företagsfrämjare.

Så! Behöver ni hjälp med att komma igång eller vidareutveckla ert strategiska arbete med JMI? Behöver ni praktiska metoder och stöd för att bidra till inkluderande innovation- och affärsutveckling? Behöver ni ökad kunskap och medvetenhet gällande social hållbarhet i allmänhet och JMI i synnerhet? Då är programmet för er!

Mer information om innehåll samt ansökan till programmet hittar du här, vi ser fram emot av att ta del av just er ansökan senast den 15 mars!


Stockholms universitet Holding AB söker affärsutvecklare