SIG Student-möte, Örebro

Under 8-9 april hölls det årliga vårmötet för SIG student, denna gång i Örebro med universitet som värd.

På mötet deltog 23 personer från sex olika lärosäten samt representant-/er från Tillväxtverket och Region Örebro. Måndagens program hölls på Creative House – ett Business community där ett 100-tal företag huserar och en mötesplats för kreativa möten och events.

Markus Klinton hälsade välkomna och gav en generös introduktion till både Örebro och universitetets historia och utveckling.

Under eftermiddagen talade Markus tillsammans med kollegan Mattias Dyrvik om utmaningsdriven innovation vid Örebro universitet. Därefter gav Anna Kremell, forskare och lärare inom start-ups och affärsutveckling en presentation till kursen ”Entreprenörskap, Idé- och affärsutveckling” och presenterade årets utmaning. Tre studentgrupper pitchade sina idéer inom ramen för kursen som handlade om att hitta lösningar kring hur äldre skulle kunna bo kvar längre hemma. 

Grundaren av Creative house, Niclas Molinder presenterade historien kring verksamhetens tillblivelse innan dagen rundades av. Gemensam middag hölls på kvällen på Restaurang Fratteli.

Tisdagens program hölls på universitet och bjöd på två workshop med fokus på ”Metoder och verktyg för utmaningsdriven innovation” samt ”Nätverk och samarbete mellan lärosäten och andra aktörer”.

Gemensamma utmaningar och behov som uttrycktes handlade bl.a om sätt att engagera och rekrytera studenter, hitta och matcha studenter med företag/arbetsgivare samt behovet av kollegialt erfarenhetsutbyte mellan lärosäten.

Dagens avslutades med lunch på campus-området.