Palo Alto 2018

Den 6-10 november 2018 anordnade SNITTS en studieresa till Palo Alto på uppdrag av Innovationskontor Fyrklövern, den sjunde i ordningen för Fyrklövern. Även denna gång deltog representanter från universitetsledningen på de fyra lärosätena tillsammans med innovationskontorsansvariga och rådgivare.

Syftet med denna omvärldsbevakningsresa var, som tidigare år, ett tillfälle att jobba ihop sig som grupp, men även att inspireras av deras ”sucess-stories” för att inspireras till nya stordåd.

Två fokusområden för resan var att se närmare på hur de attraherar kapital till innovationer i tidiga skeden samt hur man har digitaliserat sin verksamhet, d.v.s. vilka typer av digitala verktyg använder man sig av för rådgivning men även vilka verktyg erbjuds till forskare och studenter avseende hjälp till självhjälp.

Silicon Valley har länge varit väldigt hypat, det globala navet för innovation och teknologi. Förväntningarna var att mötas av höga skyskrapor och moderna miljöer, något som var helt fel.

“It’s not a place, it’s a mindset” är ett välanvänt uttryck om Silicon Valley och det är något vi verkligen får uppleva under våra dagar här.


Dag 1 – tisdag 6/11


Vid ankomsten till hotellet väntade vårt första möte på oss, Curtis Carlsson fd VD för SRI International och ofta omnämnd dom en av världens främsta experter inom innovation. Han och hans kollega Len Polizzotto har startat bolaget Practice of Innovation vars syfte är att dela deras gemensamma lärdomar från barnschen för att andra ska kunna undvika att upprepa vanliga misstag.

När Curtis först kom till SRI var de nästan bankrutta. Det han gjorde för att vända den negativa spiralen var att ändra de anställdas sätt att arbeta. – För att bli framgångsrik måste man vara effektiv och ha ett gemensamt språk! SRI International är nu riktigt framgångsrika och inspirerar andra över hela världen.

Curtis är dock ganska negativ till sättet innovationsarbetet bedrivs i västvärlden. Han säger att trots att branschen består av en mängd briljanta människor så åstadkommer man ingenting. Projekt genomförs endast för projektens skull och ingen nytta skapas. Han och Len är ofta ute och föreläser kring value creation som han anser är nyckeln till det hela. Om man inte vet vad slutanvändaren har för problem och behov kommer man inte att lyckas. I en innovationsprocess så måste man hitta värdet från början, och för att det ska generera nytta måste det göras med det omgivande samhället.

Dag 2 – onsdag 7/11


På onsdag förmiddag begav vi oss till Nordic Innovation House för att få en överblick av vad som sker i Silicon Valley, deras kultur och mindset samt en presentation av deras två acceleratorprogram TINC och REACH.

Dagen inleddes med en övergripande presentation av Pelle Simonsson, Senior Fellow Vinnova, Wallenberg Foundation.
Nordic Innovation House är huvudkvarteret för den nordiska start-up communityn  i Silicon Valley. Deras syfte är att bygga broar mellan de nordiska länderna och Silicon Valley. Deras koncept gör det möjligt för medlemmar att vara närvarande i Silicon Valley, vilket ger ett ”softlanding space” och en community av kollegor, partners, investerare och tjänsteleverantörer. I dagsläget finns omkring 180 svenska start-ups på Nordic Innovation House.

Att bygga ett relevant nätverk är ett av deras viktigaste erbjudande, bland annat med de nordiska personer som finns i området. De anordnar utbildningsevent och såklart nätverksevent för att samla de relevanta personerna som deras medlemmar kan dra nytta av.

De har olika paket för medlemskap, t.ex. ”virtual membership” där medlemmen får tillgång till arbetsplats, nätverk och event och ”corporate membership” för bolag som vill ha tillgång till deras nätverk. Det finns även möjlighet att teckna avtal för inkubatorer eller innovationskontor som vill kunna ge Nordic Innovation House erbjudande till sina start-ups.

Varför ska man då satsa på att åka till Silicon Valley? Är man en start-up med ambitionen att skala upp och expandera globalt är det platsen där man bör vara. Här finns världens största bolag samlade och tillgången till riskkapital är stor. Det är även det område i världen där flest exits sker, start-up kulturen är väl etablerad. Som exempel fanns det 281 Unicorn-bolag i området i augusti 2018.

Dessutom finns här flera världsledande universitet som attraherar talanger från hela världen. Duktiga entreprenörer, forskare, studenter, marknadsförare, kodare, etc., alla kommer hit. Det ryktas att det finns mycket pengar att tjäna och att man kan leva ett gott liv. Men verkligheten är att man måste tjäna mycket pengar om man ska klara sig här, allt är mycket dyrare.  Detta innebär att man ska vänta med att komma hit tills man vet att man kan skala upp.

Grunden till det mindset som finns i Silicon Valley idag sattes av en Dekan som på 30-talet uppmuntrade studenterna att bli mer entreprenöriella. Några av grundstenarna i mindsetet är:

 • Ekosystemet är av största vikt, alla aktörer ska vara med på banan från start.
 • Kundfokus, förstå din kund i tid, gärna igår. Vad har kunden för problem eller utmaningar, och vad är de beredda att betala för? Kunden bör vara med i hela utvecklingsprocessen.
 • Många forskare på plats, forskar man inom ett smalt område hemma kan man vara ganska ensam, men här finns alltid någon att bolla med.
 • Pay it forward är väldigt fundamental för framgångarna inom detta system. Man ger av det som man har. Här hjälper man andra att öka sitt värde och därigenom öka sin egen relevans och sitt rykte. Det mest påtagliga är inom kontaktskapande, alla har lärt sig att snabbt kunna presentera vem de är, vad de vill och vart de är på väg. Detta är avgörande för att lyckas hitta och dela med sig av rätt kontakter.
 • Fail pass forward, att lära sig att omfamna sina misstag. I Silicon Valley arbetar man ofta med stora högriskprojekt, vilket självklart innebär att man misslyckas ibland. Detta anses inte vara något negativt utan snarare att man har lärt sig något. Här menar man att överlevnad inte driver innovation och i slutändan inte ger den genomslagskraft i samhället som man kunde ha önskat. Det är viktigt att våga avsluta projekt i tid när man ser att det inte kommer lyckas, i annat fall slösar man med både resurser i form av pengar och tid från alla inblandade.

Pelle menar att vi i norden skulle behöva ta lite mer risker om målet är att påverka och bygga ett större värde för samhället.  Misslyckanden visar att man faktiskt ha vågat. Vi i Norden, har ett stort skyddsnät, men ändå vågar vi inte satsa med risken att misslyckas. I Silicon Valley däremot är drivkraften att överleva.

Däremot tror han inte att vi kan kopiera deras tankesätt rakt av, utan att det är viktigt att vi bygger vidare på vår egen kultur, det är då vi kan ta det till nästa nivå.

Efter mötet med Pelle fick vi träffa Åse Pettersen Bailey som är Director för TINC-programmet.

TINC programmet startade 2012 som ett initiativ från Innovation Norway, Sverige har varit en del i detta sedan 2014. Under fyra intensiva veckor får deltagarna i TINC programmet lära sig att validera sina affärsmodeller och hur de kan produktanpassa start-upen med syfte att växa globalt med minskad risk, tid och kostnad. Till sin hjälp har de erfarna mentorer, rådgivare och investerare som ger dem verktygen att attrahera kunder, partners och inversterare.

Entreprenören bör vara medveten om att det är en investering att delta i programmet och det är av största vikt att man kommer under rätt tidpunkt. För att få ut så mycket som möjligt är det en fördel om man redan lyckats på hemmaplan och nu är redo för att skala upp globalt. Förutom detta bör även finansieringen vara på plats så att man sedan kan genomföra det man lärt sig under programmet. Man måste vara öppen för att ta emot kritik och förslag, annars får man inte ut något av programmet.

Åsa hade med sig två av de entreprenörer som nu genomgått programmet som delade med sig av sina erfarenheter och lärdomar.  De berättade att tempot var högre än de hade förväntat sig.
– Man vet att de fräckaste tech bolagen finns här, men den mest omvälvande erfarenheten var kulturen som finns i området; allt händer på en gång. Mentaliteten kring pay it forward var väldigt överväldigande, även om man får hjälp hemma är det mycket större här.

Tips från dem till entreprenörer som är intresserade av TINC-programmet:

 • Fokus är avgörande för att lyckas. Åker man till Silcon Valley bör ditt mål vara att hitta fokus, utveckla det personliga nätverkandet och lära.
 • Var en svamp, sug alltid åt dig all kunskap.
 • Man måste våga misslyckas; när vi lär oss kan man undvika framtida misstag.
 • Lyssna mer på användarna istället för att prata med beslutsfattare och liknande.
 • ”Culture eats strategy for breakfast”
 • Ändra ditt mindset, gå från att vara konsult till utforskare, våga ta risker.
 • Spelplanen är alltid din, ge inte upp om du inte får svar på ett mail, påminn.

Som avslut berättade de att deras produkt är densamma som när de kom hit, men det som har förändrats är deras value proposition och hur de nu kommunicerar produkten.

REACH är ett annat av Nordic Innovation House acceleratorprogram, till skillnad mot TINC är detta uppbyggt för forskarteam och inte entreprenörer med en färdig produkt. Vi träffade Arne Tonning, ansvarig för att koordinera REACH-programmet samt Gro Eirin Dyrnes, Director San Francisco & Silicon Valley, Innovation Norway.

REACH är ett norskt initiativ från början och det är, enligt Gro, väldigt glada att Sverige hakade på. Nordiska innovationer är mer kända globalt, än enbart norska eller svenska, och det har gett kraft till programmet.
 – Vi ses som pålitliga människor med bra teknologier, men att vi inte är så bra på att sälja och kommunicera våra framgångar, fortsätter Gro. Detta är något som entreprenören får hjälp att utveckla tillsammans med Nordic Innovation House team. De ser dessutom att det finns stora fördelar med att diskutera dessa frågeställningar tillsammans i norden.

REACH programmet är nu inne på sin fjärde omgång. Upplägget är att man är på plats i Silicon Valley i två omgångar à 2 veckor, med fem månader hemma emellan. Den första två-veckors perioden består av lärande och input och den andra av möten och mer input. Deltagarna i REACH-programmet befinner sig i en ganska tidig fas, ofta innan produkten är färdig. De är entreprenörer med en passion för att lösa problem. Bland det första som de får lära sig är att det är väldigt viktigt att fokusera fort och fokusera på ett problem istället för många.

De som deltar i programmet måste ha en ambition att bygga bolag, finansieringen ska vara på plats och det måste finnas något att utveckla. Ambition och motivation är det viktigaste hos deltagarna.

Det kan vara en fördel att hela teamet går programmet ihop, bland annat vara Lunds holdingbolag med i en omgång tillsammans med sina bolag. Om ägarna inte blir inkluderade i programmet finns annars risken att de känner att programmet sätter griller i huvudet på deras entreprenörer. Arne säger att han brukar tipsa entreprenörerna att säga: Vill du äga 90 % av ett litet bolag eller 5 % av Google?

Efter presentationen av REACH fick vi träffa Lars-Börje ”Bulan” Eriksson som precis genomgått programmet och delade med sig av sina erfarenheter kring detta. Extra roligt för gruppen eftersom Bulan kommer från Fyrklövern; som via företaget Geztio nyttiggör forskning sprungen ur Mittuniversitetet.

På onsdag eftermiddag fick resans deltagare en guidad tur i området av Pelle. Ett bra sätt att få en förståelse till hur nära allting är här. Under två timmar besökte vi bland annat Facebooks huvudkvarter, Googleplex, Steve Jobs hus samt Hewlett Packard garaget där allt en gång startade.

Dag 3 – torsdag 8/11


Torsdagen inleddes med en tur över Stanfords imponerande sport faciliteter och en privat visning över deras nystartade sportmuseum. Efter det mötte vi upp Vinnovas representant på plats, Inger Gustafsson i Wallenberg Hall.

Bob Sinclair, Director of Wallenberg Research Link inledde mötet med att ge en presentation av universitetet.  Stanford University är ett privat forskningsuniversitet som tack vare sin akademiska styrka, starka resurser samt närheten till Silicon Valley anses vara ett av världens mest prestigefyllda universitet. Universitetet omsätter lika mycket som samtliga lärosäten i Sverige.

Det grundades 1891 med hjälp av en donation från guvernören Leland Stanford och hans hustru Jane till minne av deras avlidne son Leland Stanford, Jr. Stanford. På tiden då det byggdes var det väldigt annorlunda, med flera fakulteter och utan religiös anknytning. Universitetets mål var dessutom att bidra till det omgivande samhället, något som var unikt för den tiden och som med all säkerhet har varit en bidragande faktor till universitetets nuvarande status. Som en av deltagarna uttryckte det: Om du grundar ett universitet med tesen att du ska vara relevant, blir det excellent.

Varför är de då så framgångsrika inom entreprenörskap? En orsak kan vara att platsen en gång var the wild west och pionjärandan är i och med det stark. Det är okej att samarbeta med industrin och de gör det gärna. Till skillnad från andra välrenommerade universitet där detta kan anses lite ”smutsigt”. De har låga barriärer mellan de olika fakulteterna och anser att samarbeten mellan dem är avgörande för deras framgångar. Dessutom har de stor tillgång till start-ups och venture fonder. Även här får vi höra att de inte är rädda för att misslyckas och att det nästan kan vara något bra att ha misslyckats för då har man vågat testa.

Mötet fortsatte med Eva Nahari, Director of Product Management, Cloudera och dessutom senaste tillskottet i Vinnovas advisory board, som gav oss insikt i hennes erfarenheter av Silicon Valleys möjligheter. Eva kom till USA för 15 år sedan, sedan dess har hon lärt sig att utmana sig själv och bestiga berget. Här samlas människor av alla nationaliteter men med samma drivkrafter, att förändra världen. En annan lockelse med ”the Bay area” är såklart alla andra kompetenta människor som finns här.

Det som saknades för henne innan hon kom hit var drivet att starta eget, hon var inte redo. Eva anser att det vore bra om fler svenska lärosäten vävde in entreprenörskap i sina vanliga utbildningar.

En stor skillnad mellan Silicon Valley och Sverige är densiteten av innovatörer, vart du än går här hamnar du bland människor med tankar och insikt. Det finns inte samma densitet av innovatörer i Sverige, men det skulle inte vara omöjligt att få till om man hittade någon digital lösning, menar Eva. I Silicon Valley har de något de kallar meet-ups, som alla deltar i, man går hit för att kontinuerligt lära sig av andra. Det är ett sätt att hålla sig ajour med vad som händer och väcker nyfikenhet och kreativitet. Nätverkandet här är inte för nätverkandes skull, utan för utbytet. Det finns ingen skam i att kontakta människor man inte känner så väl, att höra av sig till någon när man behöver en viss typ av kunskap eller kontakt är helt naturligt. Universitet har en möjlighet att fostra nätverkskulturen, inte bara som föreläsningar, men genom att t.ex. facilitera för ett levande alumninätverk med personer som godkänt att det är okej att kontakte dem.

Några sista medskick från Eva:

 • Bort med lagom, gå emot jante och gläds med dem som lyckas och se det som en möjlighet att lära lite av dem. Att inte sikta högt är fel, man borde tänka världen istället för lokalt.
 • Säg inte nej. Säg ja och…
 • Jobba bort rädslan för att göra fel och skämma ut sig. Antingen så vinner du eller så lär du dig. Du lär dig inte något om du inte misslyckas.

Torsdagseftermiddagen spenderades på GSV labs med Mark Moe, Vice-president International relations och Tara Lookabaugh, Director Enterprise Innovation.

GSV labs är ett av alla spännande innovations- och entreprenörskapskluster i området och de jobbar med att sätta samman entreprenörer, företag och investerare för att möjliggöra relationer som ska leda till dynamiska och snabbväxande företag. De jobbar med start-upsen från start till exit och i deras portfolio finns allt ifrån seed start-ups till världsledande storföretag.

GSV står för Global Silicon Valley och deras syfte är att bygga broar mellan området och övriga världen så att start-ups ska kunna få det stöd och ta del av den entreprenöriella kulturen som de skulle ha fått om de åkt till Silicon Valley; det vill säga sprida Silicon Valley magin till resten av världen.

Gentemot storföretag erbjuder de skräddarsydda innovationsverktyg och program anpassade för att nå deras specifika mål och säkerställer deras RoI. Bland annat erbjuder de technology scouting för att förutspå kommande trender och möjligheter och länkar sedan samman dem med start-ups inom det specifika området.

De driver också accelerationsprogram där 5-15 start-ups blir utvalda att delta i programmet som syftar till att göra dem redo för inversteringar eller kommersiella partnerskap.

De faciliterar även ett program som de kallar ”Innovation Sprints” som bygger på att företaget ska kunna gå från idé till validerad prototyp på mindre än 12 veckor. Programmet är uppbyggt i tre steg, företaget kan välja om de vill vara med i 3, 6 eller 12 veckor.

Dag 4 – fredag 9/11


Vår sista dag på resan inleddes på Berkeley HAAS SCHOOL of BUSINESS – Innovation Acceleration Group där vi träffade André Marquis, Managing Director och Mark Searle, Sr Fellow.

Berkeley har gått från att vara ett klassiskt universitet med höga akademiska ambitioner, till att ha innovation och entreprenörskap som kärnan i deras verksamhet. Berkeley Innovation Acceleration Group startades för att utveckla detta. De benämner sig som ”do-gooders”, minst en tredjedel av deras entreprenörer är inom social impact och vill hjälpa till att förbättra världen.

Deras team utgår såklart från forskningen på Berkeley men vill gärna ta influenser utifrån för att på så sätt skapa mer relevans och öka möjligheterna att göra nytta i samhället. Att mixa människor från olika fakulteter är helt avgörande, så därför jobbar de alltid i team med människor från olika fakulteter. Deras arbete, till skillnad från forskningen, handlar inte om att bevisa att man har rätt utan mer om erfarenheter och vad man lär sig. Funkar det inte har man alltid lärt sig något och man har inte slösat bort tid. På IAG lär de inte ut inte hur man får bra idéer utan hur man testar från start för att se om idén är bra nog. – Man måste lära sig att döda idéer, vi lär ut processen, säger Mark.

En lärdom som de delar med oss är vikten av att lära sig att se när det är på väg att gå dåligt och att göra det tidigt. Genom denna lärdom kan du även se när det finns en idé som är värd att satsa på.

Deras vägledande filosofi är att ingen kan välja ut framgångsrika idéer och teams i förväg. Framgångsrika idéer och team kommer från att genomföra och upprepa en rigorös systematisk process i stor skala.

Några av deras erbjudanden:

 • Scaling startup ecosystems
  De körde ett väldigt intressant projekt med ett universitet i Brasilien, som universitets partners. De engagerade sig med en lokal startup inkubator för att skriva ansökningar. I projekten hade de med en entreprenörsstudent samt deras professorer i varje team för att öka värdet och implementeringen av kunskapen. I slutet av projektet har de en ”lessons learned” dag istället för att projekten ska pitcha. De vill att fokus ska ligga på vad man har lärt sig och inte på att det ska se så bra ut som möjligt.Accelerator projektet pågick under två månader och nu lär de ut deras program i utbildningarna. Något de är mycket stolta över eftersom det leder till att de når sitt mål med att göra bra impact.
 • Enterprise startup engagement
  Företag betalar för att få tillgång till startup världen. Ett exempel är Intel som betalar för att Berkeleys startup team jobbar med deras teknologier. De ger jobb till studenterna och Intels ingenjörer blir ”infekterade” av startup människornas kreativitet, driv och entreprenörskap. Målet är att ändra sättet de tänker.
 • Internal corporate innovation
  De erbjuder befintliga bolag verktyg och metoder för att lyckas i sina utvecklingsprocesser. Istället för att fokusera på vad det befintliga bolaget erbjuder bör de tänka på vad slutkunden har för behov. Att gå från storbolagets sätt att göra saker till att börja tänka mer som en startup, t.ex. genom att komma ut från kontoret och träffa slutkunden. Detta kan spara mycket tid och pengar åt företaget.Det kan dock vara svårt att övertyga chefer på stora företag om att detta är den rätta vägen att gå, men när de har sett resultatet av programmet är det lättare. De brukar även övertyga dem om att de inte ska förändra hela företaget utan bara en del som hjälper till i deras framtida utveckling.

Hur mäter de impact? IAG mäts på hur många projekt de har och hur många företag de jobbar med. Interna mätetal är inom projekten, t.ex. hur många nya idéer deras program genererar hos deras uppdragsgivare. Men gladast är de när de ser den typ av Impact som projektet i Brasilien gav, när de kunde ändra det brasilianska lärosätets lednings syn på innovationsarbete.

Under lunchen fick vi sällskap av Russell Carrington, Lawrence Berkeley National Laboratory – Intellectual Property Office.  När de har ett patent eller IP så är det hans jobb att hitta aktörer som de kan licensiera detta till. Det gamla sättet att vara entrepröneriell, när man gick till en investerare för att få pengar och sedan utvecklade sin idé, fungerar inte längre. Nu arbetar de mer efter modellen att först hitta kunden och förstå deras behov innan man påbörjar produktutveckligen.

Efter en promenad genom Berkeleys campus träffade vi Sebastien Lounis, co-founder and Managing Director på Cyclotron Road Acceleration.

Cyclotron fellowship programme syftar till att stötta entreprenöriella forskare. Här handlar allt om människan i motsats till hur många acceleratorer eller inkubatorer arbetar. Under programmet spenderar deltagarna två år till att se över marknaden och prata med slutkunden. När de går igenom denna process och får reda på vad de verkligen bygger upp och hur behoven ser ut ändras ofta det befintliga IP:et i sin grund. Det viktiga för dem är inte att teknologierna ska bli framgångsrika, utan att de har lärt de involverade människorna hur man innoverar.

I USA är männen överrepresenterade inom entreprenörskapsområdet, speciellt inom naturkunskap. I dagsläget har de endast ca 20 kvinnliga idébärare, men det är något de jobbar på.

Dagen fortsatte med ett möte med Eric Giegrich, Director, IPIRA (UC Berkeley’s Office of Intellectual Property & Industry Research Alliances)

De vill gärna arbeta med Open IP på IPIRA och på grund av det tar de endast emot finansiering från företag som en gåva, inte under kontrakt. De har en avlönad person på universitetet som scannar av nya teknologier som företaget kan ha nytta av och bygger långsiktiga relationer, lite som strategiska partnerskap i Sverige.

Det är många som vill komma till Berkeley för att universitet är välkänd och har ett gott renommé. Det finns ett flertal träningsprogram och bootcamps för att lyfta entreprenörskap i universitetet, detta är inbyggt i deras kultur.

Alla licensieringskontor ägs ev en legal enhet; University of California. Berkeley har tagit en roll inom social impact och hjälpa de andra kaliforniska universiteten med de verktyg och metoder som de har utvecklat.

Vårt sista möte var på Skydeck där vi träffade Bree Cahill, Director of Partnership.

Skydeck är Berkeleys största start-up accelerator. Alla företag som är kopplade till Berkeley kan ansöka om att vara med i deras program. Bree säger att detta är sista stoppet för Berkeleys entreprenörer innan de kommer ut i verkligheten.

Gentemot storbolag kan de erbjuda tidig access till nya teknologier, de träffar ju bolagen precis när de ska komma ut på markanden. Dessutom har de inte bara access till fakulteterna, men också till deras aktiviteter.

De har även ett program där de öppnar upp för team från andra länder; Global Accelerator Program (GAP). När de väl kommit in i programmet är det ingen skillnad på de inhemska och internationella teamen.

”Innovationskontoret Fyrklövern har via denna resa sett och insett flera möjligheter, bl a att knyta närmre samarbete med Vinnovas representation i Silicon Valley och med Nordic Innovation House för att kunna erbjuda forskare och studenter vid de fyra lärosätena de möjligheter som finns etablerade, t ex TINC och REACH.”

Resan till Kalifornien kännetecknas av stora likheter parat med stora skillnader. Så avslutningsvis kommer här en lista som Robert Pettersson från Mittuniversitetet sammanfattat:

Likheter

 • Idéer tenderar fastna i dödens dal eftersom de inte är så verifierade som riskkapitalister/marknad vill se.
 • Vi delar samma vision om nyttiggörande och samhällsnytta.
 • Stora och måndimensionella stödsystem.

Skillnader

 • Silicon Valley lyfter fram enskilda personer/namn. Både som idébärare och donatorer.
 • Verifiering av marknaden görs utifrån ett (mycket) stort antal intervjuer.
 • Ingen tydlig statlig agenda (tex nationell innovationsstrategi)
 • Offentlig finansiering/dialog på två nivåer: nation och stat.
 • Stora universitet (men inte i antal studenter)
 • Universiteten har tydliga incitament i kommersiellt nyttiggörande.
 • Social innovation förblir onämnt. Här har Sverige och Fyrklövern kommit längre.
 • Mycket begränsat fokus på studenters idéer. Här har Sverige och inte minst Fyrklövern kommit mycket längre.
 • Idéer som föds och frodas i Silicon Valley tenderar tänka globalt på en gång.
 • ”A failure is a great success”


Ett stort tack, från oss på kansliet,  till all deltagare för att vi än en gång fick förtroendet att anordna denna resa till er!