Tallinn, 2023

I maj 2023 reste SNITTS kansli och några medlemmar till Tallinn och ASTPs årskonferens.

Utöver konferensen passade vi på att ha egna möten med spännande lokala aktörer och initiativ.

På tisdagen träffade vi representanter från TTO:erna från Tallinns tre universitet, Tallinn University, TalTech and Estonian Arts Academy. Vi fick en introduktion till hur de arbetar med innovation och nyttiggörande i Estaland och efter en dialog mellan deltagarna fick vi en rundvandring på både Tallinn University och Estonian Arts University.

På onsdag förmiddag deltog vi på eventet ”Thinking in Billions”, en del av startup konferensen latitude59. Thinking in Billions har utformats för att belysa de olika åtgärder som innovativa beslutsfattare testar lokalt i samarbete med den privata sektorn. Initiativ skapas för att överbrygga klyftan mellan offentlig och privat sektor och stimulera innovation i det omgivande samhället.

Den stora finalen på resan var sedan ASTPs årskonferens; temat för året var Joint Action for Global Impact och konferensen samlade över 400 professionella inom innovations- och nyttiggörandefältet tillsammans med företagsledare från hela världen. Detta i kombination med ett fullmatat konferensprogram har gett oss många nya kontakter och inspiration.

Några ord från våra medföljande medlemmar:

"Möjlighet att hos våra internationella kollegor, få insikter och kunskaper att diskutera nationellt, för att se på möjligheterna att implementera lokalt."

"Värdefullt med ny kunskap, internationella kontakter och få en ökad förståelse för hur resten av världen arbetar med nyttiggörande. Den värld där våra forskare i allra högsta grad är en delmängd. Att åka med SNITTS och den svenska gruppen ger helt klart ytterligare värde med egna förbesök och gemensam reflektion"

"Alltid lika givande, intressant och kul! Studiebesöken och nätverkande är så otroligt viktiga och nyttiga för vårt dagliga arbete."

Dublin, maj 2019