Dublin, maj 2019

För andra året i rad anordnade SNITTS en resa till ASTPs årskonferens, denna gång i Dublin.

Temat för konferensen var Creating Value through Knowledge och programmet innehöll mängder med spännande talare och ämnen. Till exempel; Artificial Intelligence and IP Protection, How to Deal with Equity Cases, Intellectual Property samt GDPR and Bioethics.

Det finns stora fördelar att resa tillsammans som en grupp, man lär känna sina nationella kollegor närmare men kan även ta del av varandras nätverk och bygga egna kontakter. Deltagarna på vår resa bokade in mängder med face-to-face möten med andra deltagare och delade med sig av sina erfarenheter i passet Knowledge Stock Exchange. Det senare med syfte att sprid vad som händer i Sverige och för att hitta nya projektpartners.

Som en deltagare uttryckte det:
Ett väldigt bra sätt att bygga sitt egna nätverk, både i Sverige och internationellt! Mycket värdefullt!

Utöver konferensen toppade vi studieresan med två egna studiebesök för vår grupp. Vi inledde resan med ett besök på Guiness Enterprise Center, en av de äldsta innovationshubbarna på Irland. På mötet fick vi träffa Madison Roche, University Programme Manager, hon gav oss en genomgång av Dublins innovationslandskap och berättade mer om deras arbete på GEC. De är en start-up inkubator och samlingsplats för ambitiösa och innovativa företag, vissa av företagen har suttit hos dem i nära 10 år nu. Det som är särskiljande för GEC är dess rika arv, den livliga entreprenörsgemenskapen och ett starkt inflytelserikt start-up ekosystem. Efter presentationen fick vi en tur i huset och möjlighet att hälsa på några av företagen som sitter hos dem.

Under resans andra dag besökte vi Smart Dublin som är ett initiativ där fyra lokala myndigheter gått samman med leverantörer inom smart teknologi, forskare och medborgare för att förbättra stadslivet och tillsammans lösa samhällutmaningar.

Vi träffade Aishling Lennon, Programme Manager, som gav oss en översikt till deras utmaningar och vad de jobbar med i dagsläget. Precis som andra storstäder möter de utmaningar i form av bostadsbrist och mobilitet. Fler och fler väljer att flytta från landsbygden till städerna och befolkningen blir äldre. Hur motverkar man att människor inte hittar boende, sophantering och ständiga bilköer? Genom att skapa innovativa lösningar med flera olika aktörer i samhället och även involvera innevånarna från början har de visionen att Dublin ska bli världsledande i utvecklingen av nya urbana lösningar, användningen av öppna data med stadsregionen som testbädd.

Vill du följa med oss på nästa resa?

(Bild: Delar av vår grupp på Trinity Collage)

Lissabon, maj 2022