Innovation by Collaboration 2023 - RE:

OKT 4-5 2023

10-17, samt 09-13

Högskolan i Halmstad

SNITTS Årskonferens

2023-10-04

Trots att samhället i stort kunnat återanpassa sig till en ny vardag, post-pandemi, så kvarstår det faktum att vår omvärld står inför enorma samhällsutmaningar som kräver innovation och utveckling, där dagens behov kan mötas utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina. 

Med utgångspunkt i det engelska prefixet ”re” fokuserar årets Innovation by Collaboration på verben och substantiven som möjliggör att vi, gemensamt, delar och utvecklar nya arbetssätt i nya kontexter men att vi också värnar om och tar tillvara på det som redan fungerar. Ord som ”re-think, re-boost, re-make, re-boot, re-claim, re-do, re-flect, re-build, re-iterate” skapar grunden för Innovation by Collaboration 2023. 

Den (3)4-5 oktober slår portarna upp för IBYC 2023, denna gång på Högskolan i Halmstad - det innovationsdrivande lärosätet - som dessutom firar 40 år i år!

Konferensen bjuder på två fullspäckade dagar där stora delar av det nationella innovationsstödsystemet samlas för att lära, inspireras och nätverka med nya och gamla kollegor. 

Vi ser fram emot att få träffa er i Halmstad!