Möte i SIG Social Innovation

SEP 12 2023

10:00 - 12:00

Zoom

SIG-MÖTEN

2023-09-12

Hur kan vi arbeta för att främja forskning om och för nyskapande lösningar på samhällsutmaningar? Sara Bjärstorp, verksamhetsledare för Mötesplats Social Innovation (MSI), ger en introduktion till MSI som nationell samverkans- och kunskapsplattform och berättar om aktuella projekt och samarbeten.

Vidare presenteras Katarina Wetter Edman från Örebro universitet Social Impact Lab (SoIL) www.oru.se/soil . Det är en innovationsmiljö och ett program som ger stöd och kompetens för innovativ idéutveckling med fokus på att möta samhällsutmaningar. Under ett år med regelbundna, veckovisa träffar medverkar forskare och undervisande personal (inklusive affilierade) från Örebro universitet. Programmet använder ett flertal metoder och verktyg från innovations och tjänstedesignområdet. 

Under träffen presenterar vi programmets hörnstenar och styrkor tillsammans med utmaningar vi identifierat i arbetet med SoIL som innovationsstöd. Vi vill också tänka och diskutera tillsammans med er om det finns intresse av fördjupad kunskap om programmet och om hur det i så fall skulle kunna formas.