Grundläggande utbildning för aktörer i det akademinära innovationsstödsystemet

APR 24-25

09:00-15:00 (+1 dag)

PRV, Stockholm

UTBILDNING

2023-04-24

Varmt välkommen till två interaktiva workshop-dagar där deltagarna får en kickstart till vårt nationella innovationsstödsystem och inte minst en chans att bredda sitt personliga nätverk av innovationsstödsaktörer! Dagarna lägger grunden som gör att man förstår sin roll och den större bilden.

Läs mer om utbildningen här