SIG Social Innovation - workshop #2

FEB 2

10:00-13:00

Samverket, Stockholm

SIG-MÖTE

2023-02-02 

Vi ses fysiskt på Samverket (Mäster Samuelsgatan 56) och fortsätter arbetet genom att jobba vidare med att hitta möjliga lösningar. Men också hur SIGen kan vara ett stöd i förflyttningen hos alla lärosäten/rådgivare.

Läs mer om SIG Social Innovation här