Bidra till RM Roadmap enkät

Projektet RM Roadmap (Horizon Europe) bjuder nu in till en Europa-omfattande undersökning. Syftet med undersökningen är att få en heltäckande bild av den aktuella situationen för Research Managers (RMs) i hela Europa. Inom Research Managers ingår även Innovationsrådgivare och det är viktigt att säkerställa ett representativt deltagande av samtliga nationella yrkesgrupperna inom Reserach Managers. Därför hoppas vi att flera av er som är medlemmar i SNITTS vill bidra till denna undersökning.

Undersökningen har utformats av RM Roadmap Partners, HETFA och NOVA, med utgångspunkt i den grund som tidigare forskning lagt. Undersökningen syftar till att erbjuda en holistisk förståelse av det aktuella läget för research mangement i Europa och att samla in information inom nyckelområden, såsom: 

  • Definiera yrket: Utveckla en mer inkluderande definition och terminologi för yrkeskategorier inom Research Management. 
  • Karriärutveckling: Arbeta för att utforma ett övergripande ramverk för karriärutveckling för Research Managers
  • Färdigheter och kompetens: Skapa en färdighets- och kompetensmatris skräddarsydd för Research Management. 
  • Framtida utbildningsprogram: Planera att utveckla ett omfattande utbildningsprogram för framtida Research Managers. 

Dina svar är anonyma och enkäten kommer att ta cirka 25 minuter att fylla i. Klicka här för att komma igång

Insamlade data kommer att delas online (Figshare och Zenodo) med öppen tillgång efter noggrann anonymisering. Forskningsresultat kommer också att publiceras med öppen tillgång i forskningsrapporter och eventuellt i vetenskapliga publikationer baserade på peer-reviews. 

Deadline för att fylla i undersökningen är den 22 december 2023.

Ditt deltagande representerar ett betydande bidrag till professionaliseringen av Research Management i Europa. Om du har frågor eller behöver mer information, vänligen kontakta och

 

GU söker forskningsrådgivare med fokus på Impact