Delta i arbetsgrupp med europeiska kollegor


SNITTS är med i ett nätverk för nationella organisationer - NAAC. Inom NAAC har nyligen två arbetsgrupper startats och de vill gärna ha representanter från så många europeiska länder som möjligt i dessa.
 
Syftet med grupperna är framför att dela erfarenhet och kunskap mellan länder i de två olika frågorna. Tanken är att arbetet ska leda till ett white-paper som vi sedan kan lyfta gemensamt med kommissionen. 
 

Work group 1: Spin-offs
Den här gruppen har kommit ganska långt och de håller nu på att ta fram en enkät som ska skickas ut under mars-månad. Syftet är att skapa en tydlig överblick av hur vi jobbar med spin-offs idag. Svaren kommer sedan ligga till underlag för guidelines (vilka är de generella principerna) och målet är att till slut ta fram ett white paper som ska kommuniceras med kommissionen. 

Work group 2: KPI Metrics & Impact
Den här gruppen har inte kommit lika långt, men har ungefär samma syfte som WG1, fast då inom Mätning och Impact.

Vi på SNITTS tror att det vore värdefullt att ha med en eller flera representanter från oss i detta arbete, både för bevakning men också för att synliggöra vad vi gör inom Sverige. Vi tror också att det kan vara värdefullt för representanten själv då det skapar nära kontakt med europeiska kollegor.

Om du är medlem i SNITTS och intresserad av att medverka i någon av grupperna, maila  
Tipsa gärna om du vet någon i nätverket som skulle kunna vara intresserad!

Hur stor är arbetsbelastningen?

Det är ett kortsiktigt åtagande då arbetet ska presenteras redan under ASTPs årskonferens i slutet av maj. Fram till dess planeras entimmes online-möten varannan vecka. Utöver detta förväntas det att deltagarna lägger ca 2 h /månad för att granska och arbeta med dokumenten. Tiden som deltagarna lägger på detta är ideell.

Vad är NAAC?

The National Associations Advisory Committee (NAAC) samlar de 33 nationella organisationerna för Knowledge Transfer Professionals som finns i Europa. Förutom erfarenhetsutbyte mellan nationella organisationer har NAAC också blivit en relevant partner med kommissionen. Genom olika insatser får kommissionen en direkt kontakt med de frågor och utmaningar som våra medlemmar ställs inför i sitt dagliga arbete.


Tips om ny utlysning: Expanding Academia-Enterprise Collaboration