GU söker forskningsrådgivare med fokus på Impact

Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs universitet söker en forskningsrådgivare med särskilt fokus på ansökningar till Horizon Europe pelare 2 och 3, samt andra ansökningar med nyttiggörande- och genomslagsperspektiv. Du kommer också att ansvara för att via seminarier och kurser, tillsammans med kollegor, kompetensutveckla universitetets forskare och personal om forskningens genomslag i samhället och hur detta kan tydliggöras i ansökningar och omsättas genom forsknings- och samverkansprojekt.   

I arbetsuppgifterna ingår även att omvärldsbevaka policyområdet kring forskningsfinansiering och nyttiggörande, att vara uppdaterad kring aktuella utlysningar, samt att löpande ha kontakt med relevanta forsknings- och innovationsaktörer och kunna uttolka deras kriterier och förväntningar på olika satsningar. Du kommer att ha ett nära samarbete med andra forsknings- och innovationsrådgivare, men du kommer samtidigt att ha en unik roll och kompetens. 

Läs mer om tjänsten här

Spaning från SNITTS Omvärldsbevakningskommitté: Trender inom policyutveckling