Spaning från SNITTS Omvärldsbevakningskommitté: Framsyn

Vinnova har de senaste åren börjat arbeta mer fokuserat med framsyn för att på det sättet kunna fatta mer strategiska beslut. Inbjuden gäst på detta möte var Joakim Skog som leder Vinnovas arbete med framväxande innovationsområden. Joakim inledde mötet med att berätta om Vinnovas olika aktiviteter, hur de ser på framsyn och varför prognoser är hopplöst att lägga tid på i tider av exponentiell utveckling.

Samhället förändras i en aldrig tidigare skådad hastighet. De utmaningar som behöver adresseras är också av en annan karaktär än vad vi är vana vid och förutsättningarna förändras snabbt. Behovet av att kunna blicka framåt har därför ökat. 

Framsyn, eller framtidsanalys som det också kallas, handlar om att identifiera signaler och information och utifrån det förbereda sig för framtiden. Det kan vara en svag signal inom beteenden eller teknologiska förändringar som kanske blir starkare eller som syns på flera håll i världen som ger en bild åt vilket håll utvecklingen är på väg. Tecknen på vilken framtid vi har att vänta oss är redan här mitt ibland oss. Men inte överallt och det gäller att ha på sig rätt glasögon för att uppfatta dem. 

Joakim pekar även på att samhället lider av kollektiv FUD (Fear, Urgency, Doubt). Och det är inte konstigt när utvecklingen går otroligt fort. Just nu sker inte bara ett teknikskifte utan många samtidigt. Detta skapar en perfekt storm av osäkerhet. För att undvika framtidschock/en känsla av att vara utesluten, är det viktigt att träna vår förmåga att tänka på framtiden eller flera framtider. Första steget är att acceptera att framtiden kommer att vara annorlunda. Joakim ger oss några tips till hur man kan arbeta strukturerat med framsyn:

  1. Kontinuerlig omvärldsanalys
  2.  Förstå tekniken bättre
  3. Skapa rutiner kring att samla signaler
  4. Skapa scenarier

Genom att göra detta kan vi bli bättre på att förbereda oss och påverka vår framtid. Genom att jobba med scenarier och spekulativ design kan man förbereda sig genom att ställa sig själv frågan: Om det här händer hur ska vi då agera? Känner vi oss uteslutna är risken att vi inte längre orkar engagera oss i något och till exempel slutar gå och rösta. Vi behöver engagera fler i detta och börja samtala om det. Enligt Joakim skapar framtidsprototyper och samtal kring olika utmaningar fantastiska medborgardialoger. Det är vi som skapar framtiden tillsammans, ingen annan.

På Vinnova är de noga med att det arbete de gör inom framsyn inte handlar om att göra förutsägelser eller prognoser, utan om att måla upp scenarier utifrån det vi kan se här och nu för att kunna ta mer välgrundade strategiska beslut. Det påverkar inte direkt deras utlysningar mer än att arbetet kan bidra till att idéer kläcks inom olika områden. Framsynsarbetet synliggör också luckor i systemet, även om Vinnova inte kan adressera alla. En del utlysningar blir också stimulerade av deras arbete med strategisk framsyn, till exempel framtidsprototypen.  

I våra medlemmars vardag är framsyn vanligtvis inte ett etablerat arbetssätt. Men det skulle till exempel kunna användas för att bredda perspektiven vid exempelvis Impact Planning Canvas och i olika samverkansprojekt. 

Ett sätt att börja jobba med detta är att skapa en informell signalspaningsgrupp. Det har dykt upp ett flertal sådana spaningsgrupper på lite olika ställen, informella grupperingar i form av kollegor som följt receptet för att bli en bättre spanare. Man kan göra det på olika nivåer men det viktigaste är att ses med jämna mellanrum. En signal för dig kanske inte är det för någon annan så det kan vara bra att dela med sig och föra samtal om detta. Vi lyfte även att det är bra att vara en divers grupp som öppnar upp för fler typer av framtider. Joakim menar att det inte är särskilt svårt att starta upp och han ger gärna tips till hur vi kan komma igång.

Avslutningsvis ställde vi oss frågan vem som jobbar med att förebygga framtidschock? Vi behöver hoppet för att orka och att alla kan göra något i sin egen vardag. Vi tror även att kreativitet och kultur har en viktig plats att fylla. 

Mer information om Framsyn

Joakims presentation (PDF)

Vinnova

 

ÖvrigtBidra till Co-creation session 2 inom RM Roadmap