Tips om ny utlysning: Expanding Academia-Enterprise Collaboration

EIE är en del av pelare 3 i Horisont Europa med målet att skapa anslutna, inkluderande och effektiva innovationsekosystem som stödjer uppskalning av företag och stimulerar innovation och därmed genererar ett stärkt innovationsklimat runt om i EU. Till sommaren öppnar utlysningen Expanding Academia-Enterprise Collaboration.

Expanding Academia-Enterprise Collaboration ska stödja integration av forskningsinstitut och lärosäten i europeiska innovationsekosystem genom att länka ihop dom med start ups, startupnätverk, inkubatorer och investerare. Utlysningen riktar sig till lärosäten, aktörer inom utbildning och arbete från offentlig sektor, SMEr och knowledge/tech transfer kontor. 5 projekt planeras att finansieras med budgeten 0.50 miljoner EUR per projekt.

Utlysningen öppnar 6 juni och stänger 19 september 2024. Länk här: Interconnected Innovation Ecosystems (2024.2) (HORIZON-EIE-2024-CONNECT-02)

Medverka i en digital helphub