Träffa SNITTS nya styrelseledamöter

Vid vår årsstämma i förra veckan fick vi nöjet att välkomna fyra nya ledamöter till styrelsen; Tehseen Aslam, Högskolan i Skövde, Emma Burman, Linnéuniversitet, Patrik Blomquist Karolinska Instituten Innovations AB och Jenny Nordquist, Uppsala universitet Samverkan. Läs mer om dem och varför de vill engagera sig i SNITTS.

Emma Burman:
Jag har arbetat som innovationsrådgivare på Linnéuniversitetet i drygt 10 år. Linnéuniversitetet är en del av Innovationskontoret Fyrklövern  (KAU, MIUN, ORU) och vi lär mycket av varandra. Sedan 2016 är jag VD för LNU:s holdingbolag Linnaeus University Development och jag har tidigare suttit i styrelsen för FUHS. Innan jag började på LNU var jag med och startade upp det som idag är inkubatorn Företagsfabriken och var VD där de första åren.

SNITTS är viktig plattform för erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och kompetensutveckling, detta vill jag gärna vara med och fortsätta utveckla. Det finns fortfarande många viktiga frågor att adressera i det akademinära innovationssystemet som gäller incitament, ökat samarbete mellan aktörer säkerställa tillgången till olika typer av finansiering längs resan och mycket mer.

Jenny Nordquist:
Jag har arbetat de senaste åtta åren vid Uppsala universitets innovationskontor, varav de senaste två åren som chef för avdelningen UU Samverkan. Innan dess arbetade jag med forskningsfinansiering på Vetenskapsrådet, och dessförinnan som forskare inom farmakologi. De frågor jag är mest intresserad av inom innovationssystemet är hur vi kan ge stöd till komplexa samhällsutmaningar som kräver systeminnovation, dvs där samverkan mellan olika samhällsaktörer är en viktig metod för att skapa förändring. Det är också av den anledningen jag vill engagera mig i SNITTS. Jag hoppas att vi med gemensamma ansträngningar ska flytta fram positionerna kring systeminnovation inom SNITTS.

Patrik Blomquist:
Jag är disputerad molekylärbiolog med 8 års erfarenhet av läkemedelsindustrin. Arbetat på Karolinska Institutet Innovations sedan 15 år och är ansvarig för innovationskontoret som vi driver på uppdrag av Karolinska Institutet.

Jag vill engagera mig i SNITTS eftersom jag tycker att det behövs en arena där individer som jobbar med nyttiggörande, samverkan och kunskapsöverföring kan mötas. Vi behöver också bli mer professionella samt hjälpa nya i området att få en bra grund att stå på.

De frågor inom innovationssystemet som jag brinner för är bland andra att jag önskar att universiteten ökar forskarnas incitament att nyttiggöra sin forskning. Vidare tycker jag att finansiärerna skulle avsätta er medel för nyttiggörande och implementering. Sen behöver vi som land behålla mer av bolagen och kompetensen i Sverige, men det är nog inte riktigt SNITTS ansvar.

Uppsala universitet söker Affärsrådgivare - inriktning mot livsvetenskaper