Ana-Maria Popescu

Hej Ana! När blev din RTTP-ansökan godkänd?
Februari 2018.

Genom vilken route sökte du?
Route 2, baserat på erfarenhet. Min ansökan var alltså baserad mer på case än på kurs-deltagande.

Varför sökte du certifieringen?
Jag hörde talas om RTTP genom SNITTS och förstod att den intygar den kompetens som man behöver i vårt yrke, som en form av professionell stämpel. Några kollegor har redan blivit certifierade och jag bestämde mig för att söka.

Vilka fördelar ser du med att vara certifierad?
Inte än, men jag hoppas att det kommer hjälpa i internationella sammanhang.

Hur upplevde du ansökningsprocessen?
Det var enkelt och tydligt att ansöka. Det svåraste är att skriva sitt case och det handlar bara om en lite annan sätt att tänka på saker. Min tips för alla som vill söka är att försöka  tänka ur TTO-perspektiv och fokusera i casen på den värden och de positiva skillnader som man själv bidrog till projektet. Mitt upplevelse var att det var faktisk ganska nyttig att öva sig i hur man formulerar sitt bidrag, de typer av stöd man ger till ett projekt och resultaten av arbetet på det sättet. I övrigt är det mycket formalia som ska samlas ihop.

Har du några övriga tips till sökande?
Be någon annan gå igenom ansökan om det handlar om ett case. Jag fick feedback att artikulera mitt bidrag ännu mer. Var egoistisk – detta är en utmaning för alla som är vana med att jobba i Svergie.

Jag bad dessutom om ett rekommendationsbrev från en person jag har jobbat med i ett projekt. Jag tror att detta vägde tungt eftersom det case som jag valde var inte 100% kommersiell. Jag tycker att en sånt rekommendation brev kan vara bra för ansökan men också för innovationsrådgivaren personligen – kul att se vad dina ’kunder’ tycker om ditt arbete.

Emma Burman