Ann Lindgård

Hej Ann, varför sökte du RTTP-certifiering?
Ett skäl är att jag tycker att det är viktigt att professionalisera yrket. Forskare skall de veta att de möter en innovationsrådgivare med erfarenhet och kunskap för att ge rätt rådgivning för de olika besluten.

Ett annat skäl är min egen kompetensutveckling – att visa att jag kan detta. Jag upplever RTTP som en kvalitetsstämpel.

Hur fick du höra talas om RTTP?
Genom SNITTS och ASTP-Proton.

Vilka fördelar ser du med att vara certifierad?
När jag möter forskare och berättar om RTTP kan de förstå att mina råd är kvalificerade. Det ger alltså en tyngd åt min kompetens.

I samband med ansökan tvingas man dessutom att sätta ord på sina kompetenser och  vilken skillnad man gör i projekt, det upplevde jag som värdefullt och bidrog till att man tydligare ser att man har en positiv påverkan för utvecklingen av projekten.

Min förhoppning är att alla innovationsrådgivare skall ha denna certifiering. En brist är dock det kommersiella fokuset och att den kanske inte är inriktat på nyttogörande i bredare bemärkelse. Jag skulle gärna se ett skift mot nyttogörande och inte bara kommersialisering.

Hur upplevde du ansökningsprocessen?
Mycket handlar om att kunna sätta fingret det du gjort och det är viktigt att formulera texten så att ens insats i projektet tydligt framkommer. Ett tips är att låta en engelsk-talande läsa igenom texten så att språket blir rätt. Jag ansökte genom att kan koppla in de kurser jag deltagit på och tycker det var en smidig process. Det var också enkelt att kontakta ATTP för stöd och de svarade snabbt på frågor om ansökningsprocessen

Har du några fler tips till sökande?
Det är inte så svårt som det ser ut. Det går att få feedback på ansökan genom att kontakta de ansvariga på ATTP.

Tänk på vilken skillnad en viss rådgivning har gett.

Tänk på TTO-projekt – det är lättare att sätta ord på den typen av projekt. Därmed inte sagt att det inte går för andra typer av projekt.

De som är intresserade får gärna kontakta mig.

Peter Deakin