Emma Burman

Hej Emma, varför sökte du RTTP-certifiering?
Det som lockade var att få ett kvitto på den kompetens och erfarenhet jag har och låta någon utomstående utvärdera min kompetens. Vi innovationsrådgivare är en brokig skara människor och för mig som inte är disputerad kändes det värdefullt med denna typ av certifiering.

Dessutom är det värt mer i internationella sammanhang där nätverket är mer begränsat och titlar ofta har en annan betydelse än i Sverige.

Hur fick du höra talas om RTTP?
Via SNITTS och därför gick jag och en kollega och lyssnade på informationen om RTTP när vi besökte ATSP Protons möte för ett par år sedan.

Vilka fördelar ser du med att vara certifierad?
Jag blev certifierad väldigt nyligen. Hittills har jag dock fått vissa projektförfrågningar och en del intern uppmärksamhet.

Hur upplevde du ansökningsprocessen?
Jag fick faktiskt underkänt första gången. Då valde jag att söka om med ett nytt case, där jag kunde visa på mitt bidrag till alla delar på ett bättre sätt. Andra gången var jag lite osäker eftersom det inte var ett ”patent-case” – men jag har följt detta case från idé till första investering.

Den feedback jag fick för min första ansökan var positiv men föll på att jag inte lett förhandlingar. Jag hade dock med facit i hand kunnat formulera det på ett annorlunda sätt genom att framhålla mina bidrag mera, i synnerhet vad gäller att stötta förhandlingarna. Det gjorde dock att jag pratade med SNITTS som lyft frågan internationellt att vi i Sverige (med lärarundantag och anställda på en myndighet) inte leder förhandlingar för enskilda individer. Dock kan vi ju bidra mycket i den processen.

I övrigt är det en ganska okomplicerad och tydlig ansökan.

Har du några tips till sökande?
Glöm inte att lyfta fram dig själv.

Låt andra kollegor läsa materialet, vi är ju vana vid att granska ansökningar. Det var värdefull input!

Jag hoppas att det är fler som söker – det är viktigt för vår bransch att det finns ett grundläggande kunskapskrav. Särskilt på ett mindre lärosäte är detta ett bra sätt att demonstrera kompetens.

Ann Lindgård