Gia Kourouklidou

Hej Gia! Varför sökte du RTTP-certifiering?
När jag började som rådgivare 2014 så gick jag en kurs i SNITTS regi. Ni nämnde då att det fanns någon form av certifiering som heter RTTP. Av nyfikenhet kollade jag på ATTPs hemsida och såg att det var lätt att söka. Jag har en master inom innovation och entreprenörskap, har jobbat mycket som entreprenör och valde Route 2 därefter.

Jag valde också att söka eftersom det genom en liten ansträngning innebär en internationellt erkänd certifiering. Jag hade aldrig hört talas om den men jag insåg att det ökar kredibiliteten för yrkesrollen och ett intyg för erfarenhet.

Vilka fördelar ser du med att vara certifierad?
Det är ju fortsatt relativt okänt i Sverige. Ett exempel på konkret nytta var då jag nyligen blev tillfrågad att vara med och evaluera en utlysning för innovationsprojekt inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, H2020, och det visade sig att de hittade mig via RTTP-certifieringen. Internationellt har RTTP dock större genomslagskraft.

RTTP är inte stort i Sverige – varför?
Det är helt enkelt för få som har sökt. I andra sammanhang än SNITTS har jag aldrig hört talas om det. Möjligen blir folk avskräckta av processen.

Hur upplevde du ansökningsprocessen?
Min bakgrund är klippt och skuren för Route 2. Det var väldigt enkelt och tydligt att söka via deras hemsida. Det gäller att samla in material för att beskriva ett case där du arbetat med Tech Transfer och hur du bidrog till att driva caset från forskning till early stage development. ATTP hjälper gärna till genom att t.ex. svara på frågor.

Har du några tips till sökande?
Tänk på att beskriva hur just du bidrog till projektets framgång i casebeskrivningen. Fokusera på din insats, hur du gjorde nytta och skillnad. Det finns också en lista över alla registrerade RTTPs. Kontakta dem för hjälp!