Niklas Fernqvist

Hej Niklas, varför sökte du RTTP-certifiering?
Det var några år sedan och  RTTP var ganska nytt vid tillfället.  Jag var engagerad i ATTP innan SNITTS och i ATTP-sammanhang var det ganska mycket prat om detta. Men så vid ett SNITTS möte pratade Henric Rhedin om RTTP som ett bra initiativ, så jag kollade upp vad som gällde och bestämde mig för att söka. Det var ganska enkelt, för det visade sig att jag var kvalificerad.

När jag jobbade som innovationsrådgivare var det ovanligt att en icke-disputerad dök upp i de sammanhangen. Jag kom från en annan bakgrund. Jag hade drivit företag, jobbat med start-up rådgivning så RTTP blev därför en kvalitetsstämpel för min del.

Vilka fördelar ser du med att vara certifierad?
Det har framförallt varit värdefullt som dörröppnare i internationella sammanhang. Min certifiering har till exempel varit ett stort plus i kanten för mitt nuvarande arbete med KIC InnoEnergy. Jag upplever att många i Sverige känner till det, framför allt inom lärosätenas verksamhet. På andra håll, t ex hos oss på RISE är det inte lika många.

Hur upplevde du ansökningsprocessen?
Jag upplevde det som ganska enkelt att summera ihop kurserna. Dessutom fick jag hjälp av en kontaktperson på ATTP med att summera vilka av deras konferenser som jag hade varit på. Jag använde ett case inom läkemedel som jag hade lämnat över till en inkubator. Jag tycker personligen att det var värdefullt att tänka igenom processen och identifiera mitt bidrag. Det viktiga är att lyfta fram väsentliga bitar där den sökande bidragit samtidigt som man inte tappar den sammanhängande storyn.

Har du några tips till sökande?

  • Sök – man förlorar ingenting på att söka. Det är inte alls komplicerat
  • Provskjut din case study på kollegor
  • Jag upplevde det snarare som en anmälan än ett test
  • För att förbereda sig är det bra att börja samla på sig information om ett visst case för att lätt kunna gå tillbaka. Detta var en utmaning för mig.
Gia Kourouklidou