Peter Deakin

Hej Peter, varför sökte du RTTP-certifiering?
I samband med att jag flyttade till Sverige från U.K. kändes det viktigt att kunna visa en internationell nivå på mitt eget engagemang till min egen professionella utveckling. När jag träffar någon med RTTP är det ett kvitto på deras utbildning och erfarenhet och jag hoppas på samma sak i gengäld.

Speciellt när jag jobbar internationellt som en del av Chalmers internationalisering är det viktigt.

Hur fick du höra talas om RTTP?
Under en kurs från PraxisUnico (numera PraxisAuril) så berättade de att certifiering fanns. Jag tittade på hemsidan och blev intresserad. I samband med en konferens hos ASTP-Proton berättade de mer om RTTP, förklarade varför det är viktigt och hur man ansöker.

Vilka fördelar ser du med att vara certifierad?
Jag har inte varit det särskilt länge men det har definitivt varit bra för mitt självförtroende i min roll. När jag pratar med personer från andra länder inom branschen finns ett erkännande och ömsesidig förståelse. Dessutom öppnar certifieringen ett bra nätverk i branschen vad gäller till exempel stöd och erfarenhetsutbyte.

RTTP är inte stort i Sverige – varför?
Möjligen känner inte så många till det eller vilka fördelar det innebär.

Hur upplevde du ansökningsprocessen?
Min ansökan godkändes i november 2017. Jag sökte via Route 1 eftersom jag hade tillräckligt många poäng från kurser och konferenser. Den svåraste delen var att skriva en case study där de har ganska höga krav. De vill se precis vad jag har gjort, på vilket sätt min insats var viktig och att caset hade extern verifiering. Det räcker inte med vår interna verifiering eller investering.

Nyligen har de dock ändrat processen till RTTP och nu finns där även ’Candidate RTTP’ status som man kan söka för att visa att man är på vägen till RTTP.

Har du några tips till sökande?
Det första tipset är att läsa ordentligt på hemsidan. Där finns mycket information om hur man ansöker. Prata också med ditt nätverk och de som redan har ansökt. Jag pratade med en person på ASTP-Protons konferens och gick igenom min case study och bad om feedback.

Det går också att bygga upp kunskap genom deras kurser och konferenser. Även om det tar tid att resa o.s.v. så ger det mycket tillbaka och är definitivt värt investeringen.

Niklas Fernqvist