Tina Verolin

I november 2022 blev Tina Verolin, innovationsrådgivare på Göteborgs universitet, den senaste av våra svenska RTTPs. Stort grattis Tina!

Hur fick du höra talas om RTTP?
När jag började som innovationsrådgivare 2018 gick jag en kurs hos SNITTS och hörde talas om RTTP. Jag har även flera kollegor som är certifierade så jag blev nyfiken på detta och satte upp det som ett mål att bli certifierad.

Varför sökte du certifieringen?
Rollen som innovationsrådgivare känns inte så etablerad i Sverige. Att söka en internationell certifiering känns som ett steg på vägen att professionalisera rollen som innovationsrådgivare och visa att man i denna roll besitter en viss nivå av kompetens. RTTP certifieringen ger mig ett kvitto på att jag har uppnått en viss kompetens inom området, både för kollegor inom innovationsstödet men även gentemot de forskare som jag stödjer.

Vilka fördelar hoppas du att certifieringen ska ge dig i din professionella roll?
Internationellt är denna roll mer etablerad och att ha RTTP certifiering känns relevant särskilt internationellt. Om alla i denna roll i Sverige sökte RTTP certifiering skulle vi kunna få en mer definierad roll även i Sverige. Som innovationsrådgivare kan man ha en varierad bakgrund men med en certifiering visar det på en gemensam kompetens som man besitter efter ett par år i rollen eller genom utbildning eller arbetslivserfarenhet.

Hur upplevde du ansökningsprocessen?

Jag sökte under ingång 2 eftersom jag har en bakgrund inom både forskning och att jag även jobbat på en startup som bygger på en forskningsidé från akademin. Det svåraste var att beskriva caset och hur min involvering var avgörande för att det kom vidare. ATTP lägger stor vikt vid kommersialisering och att kunna visa på affären och vilka transaktioner som skett när olika projekt nyttiggjorts. Detta kan ju vara en utmaning då vi i Sverige har lärarundantaget där vi som lärosäte inte är ansvariga för affären och därmed inte heller har full insyn i allt som sker i tex ett start up eller vid licensiering.

Har du några övriga tips till framtida sökande?
I casebeskrivningen är det väldigt viktigt att framhålla din egen roll, hur dina råd och ditt stöd möjliggjorde nyttiggörandet av idén. Jag bad även innovatören om en rekommendation och ett utlåtande om mitt stöd vilket jag tror stärkte min ansökan. ATTP hjälpte gärna till och svarade på frågor så kontakta dem för att se till att få alla detaljer på plats som kan stärka din ansökan. Eller fråga någon av oss som redan sökt!

Är du också nyfiken på ATTP och att certifiera dig som RTTP? Här hittar du mer information


Ana-Maria Popescu