Övriga verktyg

Fler verktyg som medlemmar i SNITTS SIG Student tipsar om


Verktyg: LOOPA

Syfte: Främja studenters entreprenöriella förmågor
Beskrivning: LOOPA bygger på en metod framtagen av Drivhuset i samarbete med Chalmers entreprenörskola. Det är en affärsutvecklingsmetod för att främja studenters entreprenöriella förmåga. Genom metoden får studenterna tips till hur de kan utveckla sin idé och driva sin verksamhet – tillsammans med målgruppen.
Sammanhang: Alla situationer. Den handlar om att lära känna kunden och det är alltid av relevans.

Länk: www.drivhuset.se/verktyg/

Verktyg: KTH IRL
Syfte:
Att ta en tidig idé till en innovation på marknaden
Beskrivning: KTH Innovation Readiness Level ™ är ett komplett ramverk för att styra idéutveckling och bedöma idéstatus över viktiga dimensioner. Det ger struktur och stöd för idéägare såväl som rådgivare och chefer i utvecklingen av en tidig idé till en innovation på marknaden.
Sammanhang: Fungerar bra på tekniska innovationer

Länk: www.kthinnovationreadinesslevel.com

Verktyg: IDD - Innovations Due Diligence
Syfte:
Att se marknadspotentialen i tidiga idéer
Beskrivning: IDD [Innovation Due Diligence] är en helhetsmetod för att bedöma och fånga den verkliga marknadspotentialen för tidiga innovationer. Metoden bygger på tre steg, var och en innehåller ett antal moduler och verktyg som analyserar potentialen för en innovation på ett strukturerat, datadrivet och handlingsbart sätt.
Sammanhang: -

Länk: www.innovationduediligence.com

Verktyg: SKARPT UPPDRAG™
Syfte:
Främja studentens innovationsförmåga och entreprenöriella kompetenser
Beskrivning: SKARPT UPPDRAG™ är ett produkt- och affärsutvecklingsevent där studenten jobbar i team tillsammans med studenter från andra utbildningar för att lösa skarpa uppdrag. Uppdraget är levererat av en organisation eller ett företag i regionen. ​ Det handlar om att kunna se möjligheter, utveckla idéer och ta saker från tanke till handling. Genom att jobba med skarpa uppdrag bygger du värdefulla erfarenheter och meriter för framtiden.
Sammanhang: Sociala effekter och samhällsutmaningar

Länk: fus.miun.se/en/information-skarpt-uppdrag/

Kartläggning av verktyg, våren 2020

Nedan visas en bruttolista av de verktyg  som används av medlemmar i SIG Student för att främja arbetet med att öka studenters innovations- och entreprenörskapsförmågor.