CRE8®

CRE8® processen är utformad för att multidisciplinära studentlag ska kunna ta fram kreativa lösningar på en särskild utmaning, med minimal tidsåtgång för dem och uppdragsägaren. Värdet för uppdragsägaren är ofta att de får radikalt nya perspektiv på sin framtida verksamhet
och dess möjligheter och utmaningar. För frågor och mer information, kontakta: Patrik Bångerius, patrik.bangerius@kau.se

Intressenter

 • Studenter
 • Uppdragsägare (Offentliga aktörer, ideella organisationer, företag, forskare)
 • Innovations- och samverkansstöd vid lärosätet

Behov

Hos studenten:

 • Personlig utveckling
 • Använda teoretisk kunskap i praktiken


Hos uppdragsägaren:

 • Nya perspektiv och inspiration
 • En väg in på lärosätet
 • Hitta nya talanger


Hos lärosätet:

 • Varumärkes- och relationsbyggande

Aktiviteter i verktyget

 1. Rekrytera studenter tvärsektoriellt

 2. Formulera frågan och uppgiften tillsammans med uppdragsägaren

 3. Välj anpassade lokaler

 4. Rekrytera jury och person som kan hålla i pitch-föreläsning under genomförandedagen

 5. Genomförande av CRE® (Vardag 09:00-17:00)
  - Studenterna delas upp i lag
  - pitchföreläsning
  - intro till CRE8 och uppgiften
  - Studenterna jobbar med uppgiften
  - Pitch för publik och jury
  - Vinnaren utses

 6. Uppföljande santal med uppdragsägaren

Resurser

Personer/
Roller

 • Innovations- och samverkansstöd, 2 pers
 • 3-5 student-team med 3-5 studenter
 • Uppdragsägare, jury och extra resurser, exempelvis Drivhuset
 • Övrigt : Registrerat IP (packeterar konceptet, underlättar överföring)

Kostnad

 • Bekostas av uppdragsägaren: Ev. lokalhyra och förtäring på genomförandedagen. (ca 4000-5000 kr
 • Inga övriga kostnader utöver ovanstående och arbetstid.

Tid

 • Lärosätet 6-7 veckor ledtid vid uppstart; efterarbete ca 2 h
 • Uppdragsägaren Förberedelse: 2-10 h
 • Samtliga: En vardag för genomförande

Samverkansområde

 • Ingen avgränsning i utbildnings- eller näringsområde
 • Tvärvetenskaplig studentsamverkan
 • Nyttiggörande
 • Innovation och gemensamt skapande

Identifierad nytta

 • Samhället får nyutexaminerade studenter med bred kompetens -> högre tillväxt

För studenten:

 • Personlig utveckling och kreativitet
 • Erfarenhet genom att omsätta teori i praktik
 • Inkörsport till entreprenörskap


För uppdragsägaren:

 • Nya perspektiv på sin verksamhet
 • Framtida rekryteringsbas


För lärosätet:

 • Måluppfyllelse, varumärkesbyggande
 • Högt relationsvärde med studenter

Lärdomar

 • Ta hjälp av tvärvetenskaplig noder i studentrekryteringen
 • Lokalen är enormt viktig
 • Definiera innovationsbegreppet tidigt
 • Uppdragsägarens beskrivning och presentation får ej vara styrande och kväva kreativiteten
 • Ha en reservlista med studenter
Get to work