Research Impact Studio

Research Impact Studio är en metod där studenter arbetar i team med forskaren kring dennes innovationsprojekt. Det finansieras genom Vinnovas Validering för tillämpning (VFT). Syftet är att kombinera forskarens brist på tid och studenternas driv och intresse av att vara del i utvecklingsarbete och få erfarenhet av innovationsprojekt. För frågor och mer information, kontakta: Daniel Brandt,  

Intressenter

 • Studenter
 • Forskare
 • Innovationsstöd vid lärosätet


Sekundära intressenter; Regeringen, Vinnova, närliggande inkubatorer/Science Parks, Staden/regionen

Behov

Hos studenten:

 • Brist på arbetslivserfarenhet


Hos forskaren:

 • Tids- och resursbrist


Hos Vinnova/regeringen:

 • Optimering av skattemedel (Vinnovas VFT-medel)

Aktiviteter i verktyget

 1. Innovationskontoret rekryterar studenter till innovationsprojekt där forskaren inte har tid eller resurser att validera sin idé
 2. VFT-aktiviteter som driver projektet framåt planeras och studenten finansieras av VFT-medlen
 3. Forskaren och studenten genomför planerade aktiviteter som ett team
 4. Milstolpar utvärderas varannan vecka
 5. Planera för nästa steg eller eventuell avveckling

Resurser

Personer/
Roller

 • Innovationsrådgivare (bollplank, coach)
 • Studenter
 • Forskare
 • Experter vid behov

Kostnad

 • VFT-finansiering, beror på planerade aktivieter 
 • Schablon: 23 000 kr/ månad till studenten

Tid

 • Innovationskontoret: Uppstart; 4-8 h Stöd; 2 h/månad
 • Studentens tid varierar beroende på uppdrag
 • Forskare: 1-2 h/vecka

Samverkansområde

 • Ingen avgränsning i utbildningsområde. Näringsområdet beror på idén.
 • Verktyg för validering av kunskap
 • Nyttiggörande i bred mening

Identifierad nytta

 • Ger bra underlag för framtida strategiska beslut i projektet
 • Fler projekt kan gå från rådgivning till verifiering


För studenten:

 • Motivation till studierna
 • Erfarenhet genom att omsätta teori i praktik
 • Inkörsport till entreprenörskap


För forskaren:

 • Får mer resurser i projektet, i form av team och tid
 • Bättre insikt i innovationsprocessen

Lärdomar

 • Ligger i linje med IKs verkksamhet
 • Tala med studenter på studenters språk
 • Innovationsprojekt kan ta lång tid
 • Jobba aktivt med rekrytering
 • Kan inspirera studenten till egen forskning
 • Pengar är inte en primär drivkraft
 • Bättre att rekrytera studenter som kommit längre i sina utbildningar
Övriga verktyg