Om SNITTS

SNITTS är en ideell medlemsdriven organisation för verksamma inom det akademinära innovationsstödssystemet. Vi erbjuder en oberoende nationell mötesplats för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte, på lokal och global nivå.

SNITTS arbetar för att stärka professionen både genom kompetensutveckling av individer men också genom att synliggöra de effekter och den nytta våra medlemmar åstadkommer. Nätverket består av människor som engagerar sig, som vill bidra och som gör den innovationsstödjande verksamheten verkligt dynamisk och kreativ.

Vi erbjuder ​en mötesplats för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och ökad samverkan mellan aktörer inom hela innovationsstödssystemet.

Medlemskap i SNITTS

Medlemmar i SNITTS får stöd i sin yrkesroll, tillgång till erfarenhetsutbyten, nätverk, diskussionsforum, möjlighet att starta eller gå med i Special Interest Groups (SIG) och kompetensutveckling till reducerade priser. SNITTS har två typer av medlemskap, individuella medlemskap samt samarbetsavtal med organisationer.

Läs mer om hur man blir medlem här >>

SNITTS vision är att Sverige ständigt utvecklar sin förmåga att skapa kunskapsintensiva  innovationer för global nytta och en hållbar värld.

SNITTS verksamhetsidé är att stärka professionen som arbetar med innovationsstödjande verksamhet, både genom kompetensutveckling av individer men också genom att synliggöra de effekter och den nytta våra medlemmar åstadkommer. Nätverket består av människor som engagerar sig, som vill bidra och som gör den innovationsstödjande verksamheten verkligt dynamisk och kreativ. Med SNITTS goda kopplingar till internationella nätverk får yrkesverksamma i Sverige möjligheter att utveckla och certifiera sina kunskaper samt bredda sina nätverk över nationsgränserna. Genom SNITTS verksamhet finner vi tillsammans vetenskapligt baserade processer och metoder för att effektivisera nyttiggörandet av utbildning, forskning och utveckling som skapar nytta i samhället.  

Årsbokslut och Verksamhetsberättelse

Här kan du ladda ner SNITTS Årsbokslut 2020,  Revisionsberättelsen och SNITTS Verksamhetsplan 2021.

Stadgar

Här kan du ladda ner SNITTS stadgar.