Om SNITTS

SNITTS är Sveriges medlemsorganisation för individer och organisationer som arbetar inom det nationella innovationsstödsystemet med kunskapsutbyte, samverkan och nyttiggörande av kunskap, forskning och utveckling.

SNITTS arbetar för att stärka professionen både genom kompetensutveckling av individer men också genom att synliggöra de effekter och den nytta våra medlemmar åstadkommer. Nätverket består av människor som engagerar sig, som vill bidra och som gör den innovationsstödjande verksamheten verkligt dynamisk och kreativ. Vi erbjuder en nationell plattform för erfarenhetsutbyte och ökad samverkan mellan aktörer inom hela innovationsstödssystemet. Professionsutveckling är basen för alla SNITTS aktiviteter och det sker genom: Omvärldsbevakning, Medvetandegörande och Kompetensutveckling

Medlemskap i SNITTS

Medlemmar i SNITTS får stöd i sin yrkesroll, tillgång till erfarenhetsutbyten, nätverk, diskussionsforum, möjlighet att starta eller gå med i Special Interest Groups (SIG) och kompetensutveckling till reducerade priser. SNITTS har två typer av medlemskap, individuella medlemskap samt samarbetsavtal med organisationer.

Läs mer om hur man blir medlem här >>

SNITTS vision är att Sverige ständigt utvecklar sin förmåga att skapa kunskapsintensiva  innovationer för global nytta och en hållbar värld.

SNITTS verksamhetsidé är att stärka professionen som arbetar med innovationsstödjande verksamhet, både genom kompetensutveckling av individer men också genom att synliggöra de effekter och den nytta våra medlemmar åstadkommer. Nätverket består av människor som engagerar sig, som vill bidra och som gör den innovationsstödjande verksamheten verkligt dynamisk och kreativ. Med SNITTS goda kopplingar till internationella nätverk får yrkesverksamma i Sverige möjligheter att utveckla och certifiera sina kunskaper samt bredda sina nätverk över nationsgränserna. Genom SNITTS verksamhet finner vi tillsammans vetenskapligt baserade processer och metoder för att effektivisera nyttiggörandet av utbildning, forskning och utveckling som skapar nytta i samhället.  

Årsbokslut och Verksamhetsberättelse

Här kan du ladda ner SNITTS Årsbokslut för 2018 och SNITTS Verksamhetsplan 2019.

Stadgar

Här kan du ladda ner SNITTS stadgar.