Om SNITTS

SNITTS är Sveriges medlemsorganisation för individer och organisationer som arbetar inom det nationella innovationsstödet med kunskapsutbyte, samverkan och nyttiggörande av kunskap, forskning och utveckling.

SNITTS arbetar med att erbjuda professionsutveckling genom: Omvärldsbevakning, Medvetandegörande och Utbildning för sina medlemmar. SNITTSare finns utspridda inom hela det svenska innovationsstödssystemet; inom akademi, institut, näringsliv och offentlig sektor.

SNITTS strategiska tema för 2018 är Internationalisering av SNITTS utbud – både kunskapsmässigt och nätverksmässigt och detta kommer att leda årets arbete i utvecklingen av SNITTS verksamhet. Denna satsning möjliggör för våra medlemmar att bredda sina nätverk och kompetenser över nationsgränserna och tillsammans med oss lyfta Sverige som innovationsland.

Medlemskap i SNITTS

Medlemmar i SNITTS får stöd i sin yrkesroll, tillgång till erfarenhetsutbyten, nätverk, diskussionsforum, möjlighet att starta eller gå med i Special Interest Groups (SIG) och kompetensutveckling till reducerade priser. SNITTS har två typer av medlemskap, individuella medlemskap samt samarbetsavtal med organisationer.

Läs mer om hur man blir medlem här >>

SNITTS vision är att Sverige ständigt utvecklar sin förmåga att skapa kunskapsintensiva  innovationer för global nytta och en hållbar värld.

SNITTS verksamhetsidé är att stärka professionen som arbetar med innovationsstödjande verksamhet, både genom kompetensutveckling av individer men också genom att synliggöra de effekter och den nytta våra medlemmar åstadkommer. Nätverket består av människor som engagerar sig, som vill bidra och som gör den innovationsstödjande verksamheten verkligt dynamisk och kreativ. Med SNITTS goda kopplingar till internationella nätverk får yrkesverksamma i Sverige möjligheter att utveckla och certifiera sina kunskaper samt bredda sina nätverk över nationsgränserna. Genom SNITTS verksamhet finner vi tillsammans vetenskapligt baserade processer och metoder för att effektivisera nyttiggörandet av utbildning, forskning och utveckling som skapar nytta i samhället.  

Årsbokslut och Verksamhetsberättelse

Här kan du ladda ner SNITTS Årsbokslut för 2017 och SNITTS Verksamhetsplan 2018.

Stadgar

Här kan du ladda ner SNITTS stadgar.