Om SNITTS

SNITTS är Sveriges branschorganisation för individer och organisationer som handgripligen och strategiskt arbetar med kunskapsutbyte och nyttiggörande av forskning.

Kansliet arbetar med att erbjuda professionsutveckling genom: Omvärldsbevakning, Medvetandegörande och Utbildning för sina medlemmar. SNITTSare finns utspridda inom hela det svenska innovationsstödssystemet; inom akademi, institut, näringsliv och offentlig sektor.

Tema 2017: Innovativa stödprocesser för nyttiggörande av kunskap

För att Sverige än mer effektivt ska kunna möta de stora samhällsutmaningarna, behöver vårt innovationssystem utvecklas på olika sätt. Det handlar inte minst om de nationella och regionala stödsystemen som kan utvecklas både till innehåll och struktur. Det är ingen enkel fråga och det löses inte enbart med tekniska lösningar. Vi måste hitta nya, innovativa och smarta sätt att angripa dessa frågor. SNITTS fokus under 2017 blir såklart att fortsätta att utbyta erfarenheter tillsammans men också att främja nya innovativa format för kunskapsutbyte. Sverige behöver ta ledningen i innovativa stödprocesser också internationellt. På detta sätt kan kunskap i vid mening nyttiggöras på bästa sätt.

Medlemsskap i SNITTS

Medlemmar i SNITTS får stöd i sin yrkesroll, tillgång till erfarenhetsutbyten, nätverk, diskussionsforum, möjlighet att starta eller gå med i Special Interest Groups (SIG) och kompetensutveckling till reducerade priser. SNITTS har två typer av medlemskap, individuella medlemskap samt samarbetsavtal med organisationer.

Läs mer om hur man blir medlem här >>

Syfte

SNITTS syfte är att stärka individerna och organisationerna, som handgripligen eller strategiskt arbetar med kunskapsutbyte och nyttiggörande av forskning. Genom att kompetensutveckla individerna, samt tillsammans med våra medlemmar finna processer och metoder för att effektivisera nyttiggörandet av forsknings- och utvecklingsinsatser hjälper vi att skapa värde och tillväxt i Sverige.

Vision

SNITTS vision är att Sverige ständigt utvecklar sin förmåga att skapa kunskapsintensiva innovationer för global nytta och en hållbar värld.

Mission

SNITTS mission är att kompetensutveckla aktörers och individers förmåga att skapa nytta genom innovation.

Årsbokslut och Verksamhetsberättelse

Här kan du ladda ner SNITTS Årsbokslut för 2017 och SNITTS Verksamhetsplan 2018.

Stadgar

Här kan du ladda ner SNITTS stadgar.