IP-frågor i forskningssamverkan

Samverkansprojekt mellan universitet och andra aktörer blir allt vanligare och är en viktig del i universitetens nyttiggörande av forskningsresultat. En avgörande faktor för att dessa projekt skall bli lyckade är att man redan vid projektstart har en strategi för hur man hanterar projektets intellektuella tillgångar (IP).

I denna utbildning går vi igenom de regler och avtal som ligger till grund för ett lyckat samverkansprojekt och vi tittar närmare på IP-rättigheter och hur man kan använda dessa för att bygga en IP-strategi som understödjer projektets affärs- eller samverkansmodell.

Efter denna grundutbildning finns möjlighet att delta på utbildningen Data, Programvara och IP, för dig som vill lära dig mer om IP frågor kopplade specifikt till detta område. 

RTTP certifiering: utbildningen ger 5 CE-poäng

Nästa tillfälle: Annonseras inom kort

Läromål

Utbildningen ger dig:

  • Kunskap om vad som är viktigt att tänka på när det kommer till forskningssamverkan i allt från samarbeten med små start-ups till stora EU-projekt.
  • Grunderna i samverkansavtalets uppbyggnad och vad du bör tänka på gällande innehåll, omfattning, ägandeskap, etc.
  • Förståelse gällande de konsekvenser och möjligheter som följer av olika ägarmodeller.
  • Kunskap om hur man hanterar IP-rättigheter i forskningssamverkan samt hur man bygger en IP-strategi som stödjer projektet.


Utbildningsansvariga

  • Fredrik Edman, Lunds universitet 
  • Olivia Tolan, Uppsala universitet
  • Christin Wendel, PRV 

Upplägg

Vi börjar med en genomgång av lärosätenas uppdrag samt vanliga samverkansformer. Därefter fördjupar vi oss, genom case-övningar, i vanliga avtalstyper som förekommer i samverkansprojekt med akademin. Detta följs av diskussion gällande IP-tillgångar, immaterialrätt och ägande av dessa för att övergå i hur man skapar en ändamålsenlig IP-portfölj i sitt samverkansprojekt. Vi avslutar med att titta på hur man bygger en IP-strategi baserat på den affärs- eller samverkansmodell som man har i sitt projekt.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar som innovationsrådgivare, affärsutvecklare och samverkanskoordinator eller till dig som samarbetar med universitet och högskolor i olika projekt.


Förberedelser inför kursen

I god tid innan kursstart kommer du att få tillgång till en kort film (<20min lång) producerad av PRV som går igenom grunderna i immaterialrätten. För att få bästa behållning av kursen behöver du ha tittat på denna innan kursstart.