IP-frågor i forskningssamverkan

Immateriella tillgångar är relevanta komponenter som bör beaktas i samtliga samarbeten som inkluderar ett lärosäte eller forskningsinstitut. Att förvalta tillgångarna, inklusive immateriella rättigheter, på ett effektivt sätt kan vara avgörande för projektets framgång. Lär dig olika samverkansformer och diverse sätt att hantera immateriella tillgångar och -rättigheter (”IP”); då lägger du grunden för framgång i dina projekt, redan från första början.

Efter denna grundutbildning finns möjlighet att delta på utbildningen IP och programvara -från kod till affär, för dig som vill lära dig mer om IP frågor kopplade specifikt till detta område. 

RTTP certifiering: utbildningen ger 5 CE-poäng

Nästa tillfälle: Planeras våren 2024

Kursbeskrivning

Nya samverkansprojekt mellan lärosäten/forskningsinstitut och andra aktörer påbörjas ständigt och är ett vanligt sätt att nyttiggöra forskningsresultat. En avgörande faktor för att dessa projekt skall bli lyckade är att man redan vid projektstart har en strategi för hur man hanterar projektets immateriella tillgångar (Intellectual property - IP). 
 
I denna utbildning går vi igenom de regler och avtal som ligger till grund för agerandet i ett samverkansprojekt. Vi tittar närmare på de mest vanligt förekommande typerna av immaterialrättigheter och diskuterar olika ägande- och utnyttjningsrättmodeller. Dessutom diskuterar vi hur man kan lägga upp och utföra en IP-strategi som understödjer projektets affärs- eller samverkansmodell. 

Läromål

Utbildningen ger dig:

  • Kunskap om vad som är viktigt att tänka på när det kommer till forskningssamverkan i allt från samarbeten med små start-ups till stora EU-projekt.
  • Grunderna i samverkansavtalets uppbyggnad och vad du bör tänka på gällande innehåll, omfattning, ägandeskap, etc. Dessutom grunderna i olika typer av immateriella tillångar och -rättigheter och vad som kännetecknar dem.
  • Förståelse gällande de konsekvenser och möjligheter som följer av olika IP-ägarmodeller.
  • Exempel hur man kan hantera immateriella tillångar och -rättigheter i forskningssamverkan samt hur man bygger en IP-strategi som stödjer projektet.

Föreläsare

  • TBC

Upplägg

Vi börjar med en genomgång av lärosätenas uppdrag samt vanliga samverkansformer. Därefter fördjupar vi oss, genom case-övningar, i vanliga avtalstyper som förekommer i forskningssamverkansprojekt. Detta följs av diskussion gällande immateriella tillgångar, immaterialrättigheter och ägande av dessa för att övergå i hur man skapar en ändamålsenlig IP-portfölj i sitt samverkansprojekt. Vi avslutar med att titta på hur man bygger en IP-strategi baserat på den affärs- eller samverkansmodell som man har i sitt projekt. 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar som innovationsrådgivare, affärsutvecklare och samverkanskoordinator eller till dig som samarbetar med universitet, högskolor och forskningsinstitut i olika projekt.

Nivå: Grundläggande
Eventuella krav på förkunskaper: Inga

Förberedelser inför kursen

I god tid innan kursstart kommer du att få tillgång till en kort film (ca 20 min lång) producerad av PRV som går igenom grunderna i immaterialrätten. För att få bästa behållning av kursen behöver du ha tittat på denna innan kursstart.