Intellectual Asset Management

MAR 14 - MAJ 4

Zoom - Göteborg

Utbildning

2023-05-04

Vill du lära dig mer om IAM-metoden och få en förståelse för vikten av att identifiera och analysera olika kunskapstillgångar? Då ska du anmäla dig till vår kurs Intellectual Asset Management som arrangeras i två moduler under våren 2023.