SNITTS Aktiviteter

Kom igång

Vårt erbjudande – ​en mötesplats för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte 

SNITTS arrangerar varje år möten och kurser runt om i Sverige. Flera kurser är certifierande och stärker på så vis professionen samt kvaliteten inom innovationsstödssystemet.

Vi erbjuder ​en mötesplats för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och ökad samverkan mellan aktörer inom hela innovationsstödssystemet.

SNITTS har ett starkt och omfattande nätverk av internationella partners runt om i världen. Genom detta kan vi bland annat erbjuda global certifiering, studieresor och en internationell utblick i våra aktiviteter.