OM SNITTS

Kom igång

Vilka är vi?

SNITTS är en ideell medlemsdriven organisation och en kunskapsarena för aktörer i det akademinära innovationsstödsystemet. Genom att tillhandahålla en mötesplats för erfarenhetsutbyte, samarbeten i det nationella innovationsstödsystemet och kompetensutveckling av individer stärker vi brofästet mellan akademin och den nytta som kunskapstillgångarna skapar i samhället.

SNITTS grundades 2009, på initiativ från Vinnova, för att stärka professionen både genom kompetensutveckling av individer men också genom att synliggöra de effekter och den nytta våra medlemmar åstadkommer.

SNITTS vision är att Sverige ständigt utvecklar sin förmåga att skapa kunskapsintensiva innovationer för global nytta och en hållbar värld.

SNITTS mission: Inom Snitts möts vi, för att tillsammans och var för sig, stärka förmågan att bidra till positiv samhällsutveckling genom samverkan och innovation.

Vårt erbjudande

Mötesplats för erfarenhetsutbyte
SNITTS erbjuder en arena där alla medlemmar har möjligheter att mötas på lika villkor och ta del av nätverkets samlade kompetens. Arenor för detta är bland annat årskonferensen Innovation by Collaboration och våra SIGar som lyfter frågor inom mer fokuserade områden.

Kompetensutveckling för ökad innovationskraft
Genom våra utbildningar och workshops verkar SNITTS för en nationell kunskapshöjning inom innovationsstödssystemet. Läs mer om våra kompetensutvecklingsaktiviteter här.

Samarbeten för ett effektivare stödsystem
Tillsammans med våra internationella och nationella samarbetspartners vill vi möjliggöra ett sömlöst och mer effektivt innovationssystem. Läs mer om våra samarbeten här

Våra medlemmar

SNITTS verkar för och drivs av sina medlemmar. Våra medlemmar består av människor som engagerar sig, som vill bidra och som gör den innovationsstödjande verksamheten verkligt dynamisk och kreativ. Deras samlade kompetens och engagemang är föreningens styrka.

Idag består SNITTS av ca 290 medlemmar, spridda i hela landet. Medlemmarna finns inom olika delar av innovationsstödsystemet, och den största gruppen finns inom akademin.

SNITTSare bidrar dagligen till att en större del av den akademiska forskningen kommer till nytta i samhället och genom detta en positiv samhällsutveckling.

SNITTS och vårt samlade nätverk är kanalen till de akademiska forskarna. SNITTS är brofästet in i forskarvärlden. Tillsammans får vi forskning att bli verklighet.

Gå med i SNITTS

Våra medlemskap riktar sig till dig som arbetar i det akademinära innovationsstödsystemet. Vill du vara med i en gemenskap av nationella kollegor och ta del av våra samlade erfarenheter och nätverk? Är du intresserad av att höja din kompetens inom området? Vill du få dina kunskaper erkända genom global certifiering? Eller utbyta erfarenheter med andra innovationsfrämjare? Bli medlem idag!
 
 

SNITTS Organisation

SNITTS medlemmar är föreningens bas. Årsstämman är deras verktyg att påverka de beslut som tas av organisationen.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för föreningen och dess strategiska utveckling. Styrelsen tillsätter kommittéer för prioriterade områden inom SNITTS verksamhet.

Våra SIGar fungerar som, förutom ett forum för erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning inom sina respektive områden. SIGarnas spaningar kan ge input till övriga aktiviteter inom SNITTS.

SNITTS dagliga verksamhet hanteras av kansliet.

Läs mer om arbetet i styrelsen och våra kommittéer nedan.

Håll dig uppdaterad


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Följ oss på LinkedIn

Årsbokslut och Verksamhetsberättelse


Här kan du ladda ner SNITTS Årsbokslut 2023Revisionsberättelsen och SNITTS Verksamhetsplan 2024

Stadgar

Här kan du ladda ner SNITTS stadgar.