För medlemmar

Kom igång

Våra medlemmar

SNITTS består av sina medlemmar. Din och andra medlemmars samlade kompetens och engagemang är föreningens styrka. 

Föreningen SNITTS är en sammanhållande länk för att forma yrkesidentiteten, skapa sammanhang för den enskilda individen och samla medlemmarnas erfarenhet för att tillsammans öka genomslaget av innovationer som kommer från akademisk forskning.

Våra aktiviteter och inriktning av föreningens verksamhet följer våra medlemmars behov och utmaningar. Som medlem har du möjlighet att påverka föreningen, antingen genom att rösta fram representanter på årsstämman eller genom att själv delta i kommittéer och styrelse. För att kunna fortsätta skapa värde välkomnar vi alltid fler förändringsskapare och förhoppningsvis blir du en av dem.

Medlemsportal

I vår medlemsportal hittar du som medlem länkar till våra medlemsaktiviteter, information om vilka andra som är medlemmar och annan matnyttig information. 

Här finns även vår databas där du som medlem får tillgång till vårt digitala arkiv av rapporter, presentationer, inspelade webinars. 

Certifiera dina kunskaper i ett globalt forum

Som medlem i SNITTS har du möjlighet att certifiera dina kunskaper genom ATTP; Alliance of Technology Transfer Professionals, och bli en del av ett växande nätverk av professionella runt om i världen.

ATTP  är ett globalt nätverk som verkar för att främja och bibehålla globala standarder för yrkesverksamma inom nyttiggörande- och kommersialiseringsbranschen. Detta sker genom RTTP-certifieringen, som är en kvalitetssäkring samt erkännande av dina samlade kompetenser inom området på en global nivå.