Innovation by Collaboration 2024

25-26 september 2024 | Uppsala

Innovation by Collaboration 2024 - UPP:

Trots att samhället i stort kunnat återanpassa sig till en ny vardag, post-pandemi, så kvarstår det faktum att vår omvärld står inför enorma samhällsutmaningar som kräver innovation och utveckling, där dagens behov kan mötas utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina. 

Med utgångspunkt i det engelska prefixet ”re” fokuserar årets Innovation by Collaboration på verben och substantiven som möjliggör att vi, gemensamt, delar och utvecklar nya arbetssätt i nya kontexter men att vi också värnar om och tar tillvara på det som redan fungerar. Ord som ”re-think, re-boost, re-make, re-boot, re-claim, re-do, re-flect, re-build, re-iterate” skapar grunden för Innovation by Collaboration 2023. 

Den (3)4-5 oktober slår portarna upp för IBYC 2023, denna gång på Högskolan i Halmstad - det innovationsdrivande lärosätet - som dessutom firar 40 år i år!

Konferensen bjuder på två fullspäckade dagar där stora delar av det nationella innovationsstödsystemet samlas för att lära, inspireras och nätverka med nya och gamla kollegor. 

Vi ser fram emot att få träffa er i Uppsala!


Parallellt spår 1: 

Inspiration har en förmåga att komma i många former och ges av olika individer från olika branscher. Detta spår syftar att ge konferensdeltagarna en energiinjektion. Genom att bjuda in experter från olika områden och inspireras av nytänkande exempel och nya sätt att arbeta vill vi ge en boost till vår profession.

Parallellt spår 2: RE-CLAIM

Inom ramen för detta spår diskuterar vi vår profession och det system vi verkar inom. Hur bygger vi broarna som skapar framtidens innovationssystem och vilka ska vi sträcka ut handen till? 

Parallelt spår 3: RE-DO

RE:DO är spåret där vi delar verktyg och erfarenheter för att utveckla oss i vår profession. Vad kan vi lära av varandra och återanvända? Och vilka misstag ska vi undvika att återupprepa? Re-dos och Re-don’ts, helt enkelt! 

Årets värd: Uppsala universitet

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet. Snart firas 550 år av kvalitet, kunskap och kreativitet! Idag rankas universitetet bland världens främsta lärosäten och strävar ständigt efter att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhälle, näringsliv och kultur. Med över 50 000 studenter och 5 000 forskare inom tre breda vetenskapsområden - humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci, samt naturvetenskap och teknik – bidrar universitetet till framsteg och innovativa lösningar för en bättre värld.