RM Roadmap

Projektet RM ROADMAP syftar till att skapa konsensus om förståelsen av professionerna inom Research Management (RM) och föreslå en fungerande definition och terminologi för professionen, både i stort och för specifika kategorier.


För vem?

Inom EU används Research Managers som ett samlingsnamn för alla som arbetar med nyttiggörande av forskning. Det vill säga även Innovationsrådgivare.

Det är viktigt att säkerställa ett representativt deltagande av samtliga nationella yrkesgrupperna inom Reserach Managers. Därför hoppas vi att flera av er som är medlemmar i SNITTS vill bidra till detta initiativ med er erfarenhet ochh kunskap. 

Bidra in

Under projektet kommer flera Co-creationer sessioner initieras.
Här har alla RM's möjlighet att bidra in med sin kunskap.  Dela med dig och bidra till Sveriges input i detta viktiga EU-projekt.   Ditt deltagande representerar ett betydande bidrag till professionaliseringen av Research Management i Europa.

Du bidrar genom att logga in på projektets plattform KCP. Det är där man svarar på de frågor projektet vill ha input i och vi kan även kommunicera med varandra där kring dessa frågor. 

-> Instruktioner för hur man bidrar i portalen

Här kan ni se resultaten för tidigare co-creation omgångar 

Om projektet

RM-ROADMAP är ett 3-årigt projekt finansierat av Europeiska unionen som syftar till att samskapa framtiden för de som arbetar inom Research Management.  Målen med projektet är att skapa en färdplan för framtiden inom Research Management, och informera om befintlig utbildning, nätverkande , finansiering och mobilitetsmöjligheter

Arbetet leds av RM Roadmaps projektkoordinator EARMA.

Ylva Hultman, KTH/SWARMA är Sveriges Ambassadör för projektet. Hennes roll innebär i första hand att ta in input från Sverige och förmedla vidare till projektet. SNITTS ordförande Charlotta Nordenberg är Associate Ambassador.

Mer information: