SNITTS databas - Länkar och övrigt

Här hittar du matnyttiga länkar och övrigt material från vår bransch.

Verktyg

 • Excellenta värdekedjor: För dig som jobbar i ett innovationskontor eller i någon av de länkar som utgör den lärosätesnära värdekedjan för att nyttiggöra kunskap med ursprung från våra högskolor, tjänar detta dokument som inspirationskälla eller checklista för hur våra insatser tillsammans ska kunna bli än mer effektiva!
 • Här hittar du samlade verktyg för att stötta utvecklingen av sociala innovationer, det vill säga nytänkande lösningar på aktuella samhällsutmaningar. www.thejointway.se
 • Tool-kit för hållbara innovationer inom hälsoområdet. Framtaget i samarbete mellan KI Innovations och Makerere Universitet i Uganda.  
 •  K3-projekten är samlingsnamnet för 18 projekt inom ramen för utlysningen ”Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet”.
  Ett av dessa projekt var IMP-projektet, deras webb hittar du här: https://imp-act.se/ 
 • Innovation Due Diligence, LTU
 • KTH Innovation Readiness Level™ 


Ord och termer

Det är inte alltid enkelt för alla att förstå vad orden och termerna vi använder dagligdags inom innovationsstödsystemet betyder. För att inkludera fler som vill förstå vår bransch finns två wikis som kan vara bra att kika på. Bidra gärna själv till innehållet:

 • Samsynwikin har sex lärosäten jobbat för att bidra till en ökad förståelse för universitets och högskolors samverkan genom att utforska och definiera de mer väsentliga begrepp som används. 
 • SISP-wikin

Det finns även mängder med akronymer...

 • Forsknings- och innovationskontoret vid GU har tagit fram denna lista. Komplettera gärna listan med de akronymer som ni jobbar med.


Länkar till mer info om EIC etc

Historiska dokument

Här har vi samlat smått och gott med några år på nacken, håll till godo!

Organisationer i vår närhet