Underlag till SNITTS Årsstämma 2023

Varmt välkommen till SNITTS årsstämma!
Torsdag 22 mars, kl. 13:30-14:30, Ideon i Lund samt Zoom

För dig som har möjlighet att stanna kvar anordnas diskussionsseminariet: Uppföljning och utvärdering av Innovationskontoren

Sista dag för inlämnande av motion till stämman, är den 7 mars. Skicka den till

Plats:
Ideon i Lund, byggnad: Inspira, rum: Alvar
Agenda:

 • 13:30-14:30 SNITTS Årsstämma (endast öppet för medlemmar, digital medverkan är möjlig)
 • 14:45-15:45 Diskussionsseminarium
  Uppföljning och utvärdering av Innovationskontoren
  I juni 2022 fick Universitetskanslersämbetet och Vinnova ett gemensamt regeringsuppdrag att ta fram en modell för uppföljning och utvärdering av innovationskontoren vid universitet och högskolor. Förslaget ska skickas in till Regeringskansliet 30 juni 2023.

  Till sin hjälp har Universitetskanslersämbetet och Vinnova har en referensgrupp med nationella och internationella experter och representanter från viktiga aktörer i innovationsstödsystemet som SNITTS, FUHS och Sisp.

  I arbetet har Universitetskanslersämbetet och Vinnova också diskuterat med och fått synpunkter från innovationskontoren, holdingbolag, grants office, samverkansfunktioner inom akademin, inkubatorer, och andra viktiga intressenter.

  På eftermiddagen den 22 mars bjuds du in att ta del av uppdragsgruppens presentation av ett första utkast till ramverk för utvärderingsmodellen. Efter presentationen lämnas tid till reflektioner, frågor och diskussion.
   

Handlingar till mötet