Context to Licensing in a University Environment

Denna kurs är framtagen i samarbete med ASTP och syftet är att ge deltagarna en bra grund till att arbeta med Licensiering. Vad bör man tänka på när verktyget används i en lärosäteskontext? Missa inte chansen att lära dig utav en av vår branschs mest uppskattade föreläsare; Jeff Skinner från London Business School.

Kursen är fristående men ingår i ett utbildningspaket med tre andra kurser; ASTPs Technology Licensing, Masterclass Negotiations samt Masterclass Agreement Language. Du väljer själv om du vill delta på samtliga eller enstaka tillfällen. Vill du behärska licensiering till fullo rekommenderar vi dock att delta vid samtliga kurser.

Nästa tillfälle: 10-11 juni 2024 (lunch till lunch), Stockholm

Learning Objectives

 • How to define a value proposition based on a range of assets
 • How to define a TTO service offering that is attractive to the researcher base
 • How to professionally manage an intellectual property portfolio and why it matters
 • How commercial and public good objectives can be successfully balanced

Content:

 • Sources of competitive advantage
  Businesses work with universities for a number of reasons – but often these boil down to enabling a business to enter a market cheaper or faster than competitors – and to stop imitators. Clearly a patent is one asset that enables this but there are plenty of others that a university many own or that lay in the expertise of research teams. An understanding of these assets can and should shape the ‘value proposition’ and the eventual deal that a TTO reaches with a licensee.
 • The TTO as service provider
  TTOs the world over serve two roles – IP owner (i.e. there to protect the university’s interests) and facilitator (to work with and for researcher to create socioeconomic impact from a technology). These two roles are usually aligned but not always and it is the tensions that result in TTOs ‘falling out’ with researchers. Swedish TTOs are in the enviable position of not owning the IP, freeing them up to focus on providing an excellent service to researchers. In this session we explore what a ‘service-oriented’ TTO does – what it can do to persuade researchers to work with it when they don’t have to.
 • Professional Management of IP
  In this session we explore what it means to manage IP ‘professionally’. We use a case study where things have gone seriously wrong to figure out what needs to be done well (and the consequences of not doing so) if it is to be a real, licensable asset , surviving the inevitable ‘due diligence’ process.
 • Shaping the commercial deal
  Licensing Agreements serve a number of purposes. Some clauses are there to define the asset being licensed. Some create a clear understanding of who will do what. Others set out the process and consequences if either party fails to deliver. Many of these are ‘boilerplate’. The bits that are not – and are thus the TTO’s craft – are those that shape the commercial deal. These need to provide a fair return but also incentivise (normally the licensee) to invest in the technology. In this session we examine these ‘commercial’ elements of any license agreement in order to ensure optimal social and economic impact from technology.

Målgrupp: 

Målgruppen är rådgivare som arbetar med licensiering idag och/eller vill jobba med licensiering i närtiden. Det passar även dig som har jobbat med licensiering i industrin och som vill utforska hur man kan balansera kommersiellt tänk med sin roll i en offentlig miljö. 
 
För att få ut så mycket som möjligt av kursen är det bra om du har minst 1 års erfarenhet inom att arbeta med nyttiggörande av kunskap och forskning.  

Praktisk information

Föreläsare: Jeff Skinner, Executive Director, Institute of Innovation and Entrepreneurship, London Business School

Språk: Kursen genomförs på engelska

Rabatt för nästa steg utbildningspaketet inom Licensiering:
Som deltagare i denna utbildning (Context to Licensing) erbjuder ASTP rabatt på utbildningen Technology Licensing, 18-20/9 2024 Sitges. Våra deltagare får 20 % rabatt på ordinarie medlemspris (1 290 EUR): 1 030 EUR.

Anmälningsvillkor:
Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan deltagare.
 

En hälsning från vår föreläsare

Är den här kursen något för mig? Se hälsningen från vår föreläsare Jeff Skinner där han beskriver sina erfarenheter och vad kursen fokuserar på.