Masterclass: Agreement Language

Denna masterclass fokuserar på licensavtalets uppbyggnad, och vilka valmöjligheter man har vid konstruktionen av en licens samt vilka konsekvenser dessa får.

Kursen är fristående men ingår i ett utbildningspaket med tre andra kurser; Context to Licensing in a University Environment, ASTPs Technology Licensing, samt Masterclass Negotiations. Du väljer själv om du vill delta på samtliga eller enstaka tillfällen. Vill du behärska licensiering till fullo rekommenderar vi dock att delta vid samtliga kurser.

Nästa tillfälle: 21, 25 och 28 november 2024 (3 halvdagar), Zoom

Om Masterclassen

Hur kan man balansera intresset av att säkerställa framtida forskningsfrihet med att skapa värde från forskningsresultat genom kommersialisering? Är det ens möjligt? Under denna masterclass får du möjlighet att resonera kring denna fråga.

Vi kommer särskilt att fokusera på licensavtalet som ett juridiskt verktyg för att reglera villkoren för en tekniklicens. Genom att analysera några nyckelklausuler i ett licensavtal, exempelvis licensens omfång, kommer vi att synliggöra och belysa konsekvenserna av vissa val. 

Läromål


Efter genomgången Masterclass ska deltagarna kunna:

  • Resonera kring hur man kan tänka för att balansera intressen av framtida forskningsfrihet och att skapa värde från forskningsresultat
  • Analysera några nyckelklausuler i ett licensavtal
  • Analysera och definiera omfattningen av licenser
  • Analysera konsekvenserna av vissa val i ett licensavtal

Målgrupp

Målgruppen är rådgivare som vill utforska hur man kan kombinera kommersiellt tänkande med sin roll i en offentlig forskningsmiljö.

För att få ut det mesta av kursen är det bra om du har minst 1 års erfarenhet inom att arbeta med nyttiggörande av kunskap och forskning så att du förstår det sammanhang där licensiering sker.

Format

Utbildningen arrangeras under tre halvdagar på Zoom. En gruppuppgift delas ut vid slutet av första dagen. Vid det andra tillfället får deltagarna tid att arbeta tillsammans med stöd från föreläsaren. Vid det sista tillfället diskuteras lärdomar från uppgiften och föreläsaren lämnar feedback. 

Praktisk information

Föreläsare: 
Caroline Pamp, Legal Counsel, Lextruct

Språk:
Masterclassen genomförs på svenska

Anmälningsvillkor:
Utbildningen kan endast genomföras om vi kommer upp i 10 deltagare. Deltagande behöver därför anmälas innan 30 september, anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan deltagare. Besked om utbildningstillfället blir av eller inte sker senast 1 oktober.